Friday, 19 August 2016

TA CHỈ CÓ HAI CON ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC


Lời tâm huyết, xin gởi về Đồng Bào tại quê nhà và Đồng Bào VN tị nạn CS khắp nơi trên thế giới. Xin những Vị còn trăn trở với Việt Nam chuyển những lời bi thương này đến bằng hữu thân quen của Quí Vị.  Tác giả chân thành biết ơn.

 *

Trên quê hương mình Anh thấy gì không ?

Bản Giốc, Nam Quan, cộng Tàu cắm mốc

Đà Nẵng, Tây Nguyên chúng xây riêng cổng

Dân Việt Nam không được phép đến gần !

 *

Trên quê hương mình Chị thấy gì không ?

Lúa chết khô, sông Đồng Nai cạn kiệt

Biển trúng độc và cá tôm đã chết

Người Việt Nam đang chầm chậm chết theo !!!....

 *

Trên quê hương mình Em thấy gì không ?

Hoàng Sa của ta, Tàu xây công thự

Dân chống Tàu thì luật rừng, đảng xử

Tàu giết dân mình, đảng vẫn anh - em!!!

 *

Trên quê hương mình Rừng thấy gì không ?

Nhìn rõ nhé, biết bao điều nghịch lý

Cắt đất cống Tàu, đảng cười: "nhất trí !"

Nhưng cướp dân từng thửa ruộng miếng vườn !!!

 *

Trên quê hương mình Núi thấy gì không ?

Nước Việt Nam sắp do Tàu cai trị

Hội nghị Thành Đô âm thầm đảng ký

Xô dân vào đời nô lệ Tàu ô ...

 *

Trên quê hương mình Biển thấy gì không ?

Họa diệt chủng đang chờ ngoài ngưỡng cửa

Dân tộc Việt Nam sẽ không còn nữa

Mà chỉ còn bày Hán hóa ngẩn ngơ !

 *

Trên quê mình Sỏi Đá thấy gì không ?

Dân đứng biểu tình cô đơn từng nhóm

Đảng sai côn đồ, công an đến tóm

Roi điện, dùi cui chúng đập dã man

 *

Nhưng nếu đứng lên khắp xóm khắp làng

Cùng thét lớn đồng lòng trừ bạo ngược

Thì súng đạn nào xô ta ngã được ???

Mà đảng sẽ thành cát bụi ngay thôi !!!

 *

Hỡi Việt Nam, mau đứng dậy làm người

BỞI QÙY THẾ, TA SẼ THÀNH NÔ LỆ !!!

Dân tộc ta sẽ trong tay đồ tể

Non sông ta thành tỉnh huyện của Tàu !!!

 *

Con cháu ta sẽ là ngựa là trâu

Sẽ oán hận vì ta làm mất nước !

TA CHỈ CÓ HAI CON ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC:

Hoặc nhục hèn, hoặc mãi mãi vinh quang !!!

*

Dũng cảm lên nào dân tộc Việt Nam

VÌ MẤT GIANG SƠN LÀ TA MẤT CẢ !

Cuộc cách mạng này núi sông là giá

Mau, dậy đòi đời, lấy lại quê hương...!!!


Ngô Minh Hằng