Thursday, 20 April 2017

Đồng chí và con cháu Hồ Quang gặt bão, lãnh nghiệp quả

Những thằng mặt mũi dữ dằn
Cằm thì có nọng bụng phềnh mông to
Những thằng quần áo điểm tô
Thô lỗ và rất nhi nhô bưng biền

Những thằng ăn nói vô duyên
Đàn em tâng bốc xài tiền như cho
Những thằng thích nhắc Ku Hồ
Những thằng lý luận cá khô gáo dừa

Những thằng rất thích đao to
Mở miệng cắt mạng loại bò với trâu
Những thằng bạo lực đi đầu
Chuyên trò khủng bố giép râu bom mìn

Những thằng ca tụng Nga Tầu
Triều Tiên nhưng lại lạy cầu Cờ Hoa
Những thằng thuở trẻ học Nga
Nhưng khi bị bệnh muốn qua Mỹ nằm

Những thằng gặp Khựa thì run
Gặp dân thì hểnh gặp bùn thì ưa
Những thằng học lực lớp tư
Đi dạy văn hóa cùng tư tưởng Hồ

Những thằng vợ lớn vợ con
Đều nhờ cách mạng đồng non đồng già
Những thằng thờ quỉ thờ ma
Thờ hình Hồ chệt hơn cha mẹ mình

Những thằng rất đỗi Chí Phèo
Nay thành Bá Kiến phẳng phiu áo quần
Miệng tôn giai cấp công nhân
Nhưng mà để họ trong quần chúng thôi

Những thằng báo cáo rất hay
Tươi cười rất đểu cướp bầy ăn riêng
Những thằng miệng Marx tay tiền
Những thằng tham nhũng lạm quyền tàn hung

Những thằng thực chất rất hèn
Dấu tay ném đá chui luồn đốc xui
Những thằng miệng rất ngọt bùi
Nhưng lòng thâm hiểm giết người không dao

Những thằng cờ đỏ vàng sao
Hận thù mặc cảm lời cao khí bần
Những thằng vô pháp vô nhân
Lừa cha phản bạn vô luân vô loài

Những thằng chủ nghĩa xã hôi
Nhưng đem con cháu qua trời Mỹ-Âu
Những thằng gốc lũ chăn trâu
Đi làm cắt mạng cắt đầu nông dân

Những thằng đổi trắng thay đen
Chuyên nghề lật lọng nói đêm thành ngày
Những thằng bán núi bán cây
Bán đồi bán biển về tay "anh vàng"

Những thằng ngất ngưởng trên cao
Bắt dân làm việc dãi dầu ngày đêm
Những thằng chuyên chuyện đi đêm
Lốp bi lấy điểm triền miên Mỹ Tầu

Những thằng đầu độc biển Đông
Đụng đâu thối đó từ trong ra ngoài
Bán dân lao động nước ngoài
Hiến dâng gái để giữ ngai cho bền

Đinh Thế Dũng