Tuesday, 29 May 2018

Exryu Cuối Tuần: 3 bài viết mới nhất của anh Đào Hữu Dũng - Exryu Japan

Exryu Cuối Tuần đã upload 3 bài viết của anh Đào Hữu Dũng - Exryu Japan gởi về chia sẻ với gia đình Exryu tối qua. 

Thơ Chữ Hán của Sugawara no Michizane - 菅原道真の漢詩  ( Nguyễn Nam Trân - Exryu Japan ) 
Tục Đuỗi Quỷ (Tsuina, 1909)  - Nguyên tác: Mori Ôgai  ( Nguyễn Nam Trân - Exryu Japan ) 
Như Thể  (Ka no yô ni, 1911)  -  Nguyên tác: Mori Ôgai  ( Nguyễn Nam Trân - Exryu Japan ) 

Mời các anh chị vào xem.
 


Exryu Cuối Tuần