Tuesday, 29 May 2018

Thư Mời Tham gia Lễ Khánh Thành Tương Đài TT Ngô Đình Diệm

XIN KÍNH CHUYỂN

Image result for TT Ngô Đình Diệm

Kính gởi Quí Đồng Hương,

Hội Bảo Tồn Văn Hoá Lịch Sử Việt Nam tại Canada xin trân trọng thông báo ngày Lễ Khánh Thành Tượng Đài cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm sẽ được tổ chức vào ngày 7/7/2018 tại Le Repos de Saint François d'Assise.

Hội Bảo Tồn Văn Hoá Lịch Sử Việt Nam tại Canada
rất ước mong được vinh dự đón nhận sự hiện diện của Quí Đồng hương trong ngày nói trên.