Tuesday, 29 May 2018

Nếu Anh Chết Khi Em Còn Yên Giấc - Bùi Phạm Thành , Song Ngữ , Thơ

Cuộc chiến tranh Việt Nam đã qua đi hơn 40 năm, thế nhưng dư âm của nó vẫn còn mãi, nhất là “Bc Tường Đen Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong" vẫn luôn nhắc nhở đến những mất mát, đau thương của những người tham dự hoặc liên hệ đến khoảng thời gian đen tối đó. Trên thực tế, nếu bỏ qua khuynh hướng chính trị, thì tất cả những người lính đã hy sinh hoặc mang thương tật của bất cứ cuộc chiến nào cũng đáng được vinh danh và tưởng nhớ. Bới vì họ, những người lính, chiến đấu cho lý tưởng quốc gia, bảo vệ quê hương, lại là nạn nhân của tranh chấp chính trị ngay chính trên quê hương của họ. Bài hát “If I Die Before You Wake - Nếu Anh Chết Trước Khi Em Thức Giấc" của Dustin Evans đã được nghe qua YouTube gần 7 triệu lần, cũng đủ chứng tỏ rằng người dân cũng không quên tri ân những người chiến sĩ đã hy sinh cho tổ quốc trong những cuộc chiến tranh vừa qua. Mời quý vị đọc lời Việt của tác giả Bùi Phạm Thành và nghe nhạc qua sự trình bày của Dustin Evans.


If I Die Before You Wake

Back home now I know you're probably sleeping,
Over here it's the middle of the day.
I finally found some time to write a letter,
Sitting here a half a world away.

I heard about all them folks protesting,
As if I really want this war.
But that don't stop me from believing
There's just some things worth fighting for.

And if I die before you wake,
I pray the world will take
A good look at what God's given us.

If we could only understand
Everything is in His hands.
All we need is a little faith and trust.
I want you to know it ain't too high a price to pay
If I die before you wake.

Tell everybody that I miss them,
and I can't wait to get back home.
Until then, I'll serve my country
and be proud to wear this uniform.

No, it ain't too high a price to pay
If I die before you wake.

Sung by: Dustin Evans
Written by: Dustin Evans, Rick Tiger, and Dave Brainard

Nếu Anh Chết Khi Em Còn Yên Giấc

Ở quê nhà chắc em còn yên giấc,
Ở nơi đây đã là giữa một ngày.
Chút thì giờ viết thư cho em biết,
Từ nửa vòng trái đất mãi xa đây.

Anh nghe nói họ biểu tình hàng ngày,
Làm như thể anh là người gây chiến.
Nhưng nó không làm lòng anh lay chuyển,
Chống xâm lăng là nghĩa vụ đáng làm.

Nếu anh chết khi em còn yên giấc,
Anh chỉ mong thế giới hãy nhìn xem,
Nhìn thật kỹ những gì ta đang có.

Nếu chúng ta lúc nào cũng hiểu rõ,
Chuyện thế gian là do ở mệnh trời.
Ta chỉ cần chút tin tưởng mà thôi,
Thì sẽ thấy không có gì quá đắt.

Nếu anh chết khi em còn yên giấc.
Nhắn với mọi người rằng anh nhớ họ,
Và anh mong được trở lại quê nhà.
Giữ quê hương anh phải ở nơi xa,
Và hãnh diện mặc trên người quân phục.

Không, giá phải trả không hề quá đắt,
Nếu anh chết khi em còn yên giấc.

Dịch thơ: Bùi Phạm Thành 
Để tưởng niệm ngày Chiến Sĩ Trận Vong 30 tháng 5