Tuesday, 29 May 2018

Giải Ảo Thời Sự 29-5-2018 - Nguyễn Xuân Nghĩa

Phần 1: Đòn mới của Chính quyền TrumpPhần 2: Dân Tầu chưa giầu đã già!