Friday, 6 July 2018

ĐỒNG BÀO TÔI ƠI! MAU CỨU QUÊ HƯƠNG! - Thiên Kim

Xin nói nhanh, Quê hương mình sắp mất
Quân thù vào khắp đất nước Việt Nam
Bọn bán nước  loay hoay thu góp bạc
Tẩu tán an toàn, hạ cánh bình an

Đất nước ta,  long đong hoài chưa hết 
Ngày xưa kia, ngàn năm Bắc thuộc rồi!
Ông Cha ta đã dầy công đuổi Hán
Tổ Tiên rằng:"Nước Nam của Người Nam"

Tổ Quốc: Gần năm ngàn năm Văn hiến
Gương Tổ tiên vằng vặc rực trời Đông
Đuổi giặc Hán cho quê hương bừng sáng
Con cháu Lạc Hồng an lạc ngàn năm...

Đất nước giờ đây, điêu linh tăm tối !
Những đứa bất trung: Làm giặc cộng nô
Đã ba phần thế kỷ hại Cơ Đồ
Làm tang tóc giang sơn ta đau đớn!!!

Hãy đứng lên ! Toàn dân Ta quyết chiến
Hội Diên Hồng ngàn vạn tiếng...như xưa
Quyết chiến thắng đuổi giặc Tàu xâm chiếm
Diệt Việt gian cộng sản bán giống nòi!

Hãy đứng lên gần trăm triệu dân Việt 
Đồng một lòng thề nguyện cứu non sông
Cho Thế giới biết Việt cộng quá đê hèn
Hán cộng thì Quả đất này đang chán ghét!

Quốc nội vùng lên! Hải ngoại yểm trợ
Cả triệu đồng bào sát cánh "Xuống Đường"
Hải ngoại tố cáo: Việt cộng  bất lương
Bán đất nước, hại dân không thương xót!

Chúng ta một lòng cứu nguy đất nước
Mai này con cháu còn có Quê hương
Tránh nô lệ Tàu ngàn năm thêm nữa
Nước Việt huy hoàng tươi sáng  Viễn Đông...


Thiên Kim