Friday, 6 July 2018

VC phải bị tiêu diệt

Thưa quý vị, quý bạn,

Tin từ người nhà của tôi từ Sài Gòn cho biết: “Nói chung, VC lưu manh không đàn áp dân chúng đi biểu tình, một cách công khai, lộ liễu, như trước đây, sợ phóng viên quốc tế chụp hình, đưa lên báo. Nhưng chúng dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hơn: cho Công an chìm theo dõi những ai đứng ra tổ chức biểu tình, và ban đêm, ập vào nhà, bắt đem vào bót đánh đập, tra tấn dã man. Sáng hôm sau, bắt lên tivi, xin lỗi rằng đã ‘ngu dại, bồng bột bị bọn phản động lừa phỉnh, dụ dỗ, làm điều xấu’ v.v…”

Như Yeltsin tuyên bố, chế độ Cộng sản không có thể sửa đổi, mà chỉ phải bị tiêu diệt mà thôi. Nhưng ai sẽ tiêu diệt, cụ thể, bọn VC khốn kiếp hiện nay, trong khi chúng ta, ở xa, chỉ có thể yểm trợ tinh thần? Đó chính là nhân dân, với sự hỗ trợ của quân đội trong nước.

Cầu xin Thượng Đế mở mắt, mở lòng cho các tướng lãnh VC, đang chỉ huy các lực lượng quân đội, ý thức được nhiệm vụ cao cả của mình trước hiểm họa mất nước, để cùng với toàn dân, noi gương những tiền nhân anh hùng, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Lê Lợi, Nguyễn Huệ…, hợp đồng đứng lên lật đổ bọn bạo quyền Việt Cộng bán nước và bọn Tàu Cộng xâm lược.

Xin Thượng Đế hãy phù hộ nước Việt Nam khốn khổ của chúng con dưới ách bạo tàn của Việt Cộng và Tàu Cộng.

NLGO