Thursday, 14 March 2019

Cóc Cuối Tuần - Dạ Thính Cầm Thanh - Trần Văn Lương

Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
       Đêm Xuân vẳng tiếng đàn xa,
Ngậm ngùi chẳng biết quê nhà chốn nao.

Cóc cuối tuần:

         

      ,
      .
      ,
      .
      ,
      .
      ,
      .
               


Âm Hán Việt:


     Dạ Thính Cầm Thanh

Hiên tiền ẩn ước cựu huyền âm,
Oán dũng, sầu xung, tửu vị châm.
Cuồng vọng tái vân xâm bệnh nguyệt,
Thiểu nhiên sơn điểu biệt tàn lâm,
Uông uông lạp hỏa trần hôi kiểm,
Muộn muộn xuân bào liễm tử tâm.
Vũ giáng, viễn cầm thanh tiệm đoạn,
Hốt tri cố quận vĩnh nan tầm.
              Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

         Đêm Nghe Tiếng Đàn
Trước hiên mơ hồ vẳng tiếng đàn xưa,
Nỗi oán vọt lên, nỗi sầu tràn, rượu chưa rót.
(Đám) mây ở biên giới càn rỡ xâm lấn con trăng bệnh,
(Bầy) chim núi buồn bã từ biệt cánh rừng tàn.
Rưng rưng, ngọn lửa nến phơi trần cái mặt lem luốc (của người),
Buồn rầu, áo bào (của mùa) xuân liệm con tim chết.
Mưa rơi, tiếng đàn xa chầm chậm dứt,
Chợt biết rằng quê cũ (sẽ) mãi mãi khó tìm (lại được).


Phỏng dịch thơ:

         Tiếng Đàn Đêm
Trước thềm văng vẳng khúc tình tang,
Sầu oán dâng cao, rượu chẳng màng.
Biên tái, mây vùi trang nguyệt bệnh,
Đất nhà, chim bỏ cánh rừng hoang.
Áo xuân liệm mảnh hồn khô quắt,
Đèn tối soi khuôn mặt võ vàng.
Mưa lấp tiếng đàn, lòng chợt biết,
Quê mình đà hết lối tìm sang.
              Trần Văn Lương
                 Cali, 3/2019Lời bàn của Phi Dã Thiền Sư:
    Khúc đàn xưa vẫn đó,
    Làng xóm cũ nay đâu?
    Hỡi ơi!