Saturday, 9 March 2019

Thông Cáo Báo Chí Về việc: Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam sách nhiễu Chánh Trị Sự Hứa Phi

Thông Cáo Báo Chí 
Về việc: Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam sách nhiễu Chánh Trị Sự Hứa Phi
Vào đêm mồng 07 tháng 03 năm 2019, Công An nhà cầm quyền Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã đập cửa đòi vào nhà Chánh Trị Sự Hứa Phi tại Huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng để đưa “giấy mời” do Đại tá Công An Lê Văn Xuyên phó trưởng công an Huyện ký tên, triệu tập lên đồn công an với lý do ông Hứa Phi “có tên trong danh sách các đối tượng trong tổ chức phản động Liên Minh Việt Nam Độc lập Dân Chủ”
Trước sự việc này,  Liên Minh Việt Nam Độc Lập Dân Chủ nhận định:
1)      LMVNĐLDC là một Liên Minh của người Việt Nam yêu nước, thành lập với mục đích chống quân xâm lược Trung Cộng bảo vệ Tổ Quốc, đồng thời đấu tranh cho nhân quyền, tự do dân chủ tại Việt Nam.  Bảy điểm trong Tuyên Ngôn của LMVNĐLDC (1) đã nêu rõ về nguyên nhân của nguy cơ mất nước, đã được đại đa số đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước đón nhận tích cực.
2)      Chánh Trị Sự Hứa Phi tham gia cố vấn trong LMVNĐLDC là thể hiện lòng yêu nước của một công dân Việt Nam bảo vệ sự vẹn toàn của Tổ Quốc, bảo vệ tự do nhân quyền cho người Việt. Đó là hành động chính đáng phù hợp với quyền lợi của Tổ Quốc và ước vọng của Dân Tộc.
3)   Đảng Cộng Sản Việt Nam tự xưng là “chính quyền” đã bất lực, quỳ gối trước kẻ xâm lược Bắc Phương, đã từng dâng biển hiến đất cho Trung Cộng, cho phép quân xâm lược khai thác Bauxite ở Tây Nguyên, cho thuê dài hạn các Đặc Khu Kinh Tế  trong đó có Vân Đồn, Vân Phong và Phú Quốc, đó là những hành động cụ thể “bán nước, phản bội Dân Tộc”.
Bởi những lý do trên, LMVNĐLDC trân trọng tuyên cáo:
1)      Yêu cầu nhà cầm quyền Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngưng ngay những hành động khủng bố đối với Chánh Trị Sự Hứa Phi và các chức sắc tôn giáo chơn truyền, độc lập và các nhà đấu tranh cho tự do dân chủ.
2)      Thỉnh cầu các vị dân cử Hoa Kỳ, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, các tòa Đại Sứ và Lãnh Sự Quán ngoại quốc tại Việt Nam theo dõi và can thiệp cho Chánh Trị Sự Hứa Phi.
3)      Kêu gọi đồng bào lên án hành động đàn áp phi lý của Công An nhà nước Cộng Sản Việt Nam đối với các tôn giáo và người dân lành vô tội.
4)      Đề nghị bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ chế tài tên đại tá Lê Văn Xuyên và đồng sự theo Đạo Luật Nhân Quyền Toàn Cầu Magnitsky đã được Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua năm 2017.
Hải ngoại, ngày 07 tháng 03 năm 2019Liên Minh Việt Nam Độc Lập Dân Chủ  
“Giấy mời” của công an quận Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
(1) http://www.lienminhvietnamdoclapdanchu.net/tuyen-ngon-lien-minh-viet-nam-doc-lap-dan-chu/