Wednesday, 2 April 2014

THỜI LÍNH - Alfa Phan Ni Tấn


image

1. Thì hồi đánh giặc ấy mà
Tôi coi chết chóc có ra mẹ gì
Tay này nhuộm máu đen xì
Ruột gan phèo phổi thứ gì chẳng qua
2. Một hôm đánh xáp-lá-cà
Lưỡi lê ngọt xớt xuyên qua họng thù
Nhờ ba miếng võ trơn tru
Nếu không chắc đã thành tù binh ma
3. Hành quân bốn tháng lại về
Thăm thành phố cũ bộn bề người qua
Ở đâu tôi gặp người ta
Ở đó tôi tưởng như là gặp em
4. Tay cầm hòn đạn mũi tên
Tay đem tổ quốc treo trên ngọn cờ
Buồn buồn bày đặt mần thơ
Vui vui thì lấy súng phơ một tràng
5. Cái ngủ mầy ngủ cho ngoan
Trong lồng ngực đỏ máu loang loáng cười
Con mắt sọng máu tanh mùi
Nhìn trời xanh thẳm như ngùi mong ai
6. Cái ngủ mầy ngủ cho say
Bóng con chim ụt nó bay ngút ngàn
Những người sinh Bắc tử Nam
Miếng da oán hận vết xâm tay mình
7. Gác chân lên bụng bình minh
Câu thơ còn ngủ câu kinh còn khì
Sớm hoa thì có xuân thì
Súng gươm coi vậy đôi khi cũng hiền
8. Giọt máu trên cọng cỏ mềm
Của ai không biết nằm im như tờ
Đằng xa sau lớp bụi mờ
Mới nhìn tôi tưởng con cờ thí thân
9. Hôm trước nhậu quắc cần câu
Về ngang trại mộc khóc lau quan tài
Hôm sau đụng trận Đồng Xoài
Bạn tôi chết trẻ mới ngoài hai mươi
10. Đặt mắt vào lỗ châu mai
Khúc ca sinh tử chẻ hai miếng mồi
Hồng tâm hiện đỉnh đầu ruồi
Ngón tay đời lính có mùi sát nhân
11. Lá cờ tụi nó đỏ ngầu
Sáng nay trắng toát coi rầu ghê ta
Khôn hồn tụi nó chui ra
Không thì... "tạch tạch" chết cha từng thằng
12. Lính tôi hồi trước ngang tàng
Bây giờ lễ phép đàng hoàng đáng yêu
Tôi ngoan như tiếng sáo diều
Lại hiền như khói lam chiều bay lên
  • Alfa Phan Ni Tấn.