Monday, 19 September 2016

CSVN đã in sách tiếng Bắc Kinh để đưa vào trường mẫu giáo

alt

CSVN đã in sách tiếng Bc Kinh đ đưa vào trường mu giáo
chun b đng hóa con dân VN ! Bt buc hc và thay thế vào tiếng Anh ,
mt s Hán hóa công khai

alt

Đi vi chế đ csvn , không có nn giáo dc , mà ch là mt đng xà bn vn nát và thúi mc , vì csvn c ý làm như vy đ thc hin chính sách ngu dân d cai tr và dđàn áp , cũng như d đng hóa Dân Tc VN dưới ách thng tr và đô h mi ca Cht Cng !

Đây là mt s T Quc dit vong và dit tc mà csvn đã và đang tiến hành đ chun b cho năm 2020 sát nhp !!

VietNam Exodus