Monday, 19 September 2016

Thư Đông Kinh 15-9-2016

Image result for do thong minh
Kính gửi quý vị,
Xin gửi đến quý vị Thư Đông Kinh mới.
Nhận được và có ý kiến gì xin cho biết.
Kính chúc luôn mạnh tiến.
Đ T Minh

Xin bấm theo LINK sau

https://dl.dropboxusercontent.com/u/9628875/Thu%20DK%2015-9-16.pdf