Wednesday, 12 April 2017

Cựu Trung Tá, Nhiếp Ảnh Gia Nguyễn Ngọc Hạnh từ trần hôm Thứ Ba, 11 tháng 4, 2017