Wednesday, 12 April 2017

Giáo Sư Nguyễn Ngọc Linh Từ trần tại Virginia

NNL2.jpg
Giáo Sư Nguyễn Ngọc Linh

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý Niên trưởng và Chiến hữu...
 
Để tường, và để tiện việc thăm viếng, phân ưu,
và tiển đưa người quá cố đến nơi an nghĩ cuối cùng.
 
Trân trọng.. 
 
BMHWashington, D.C
 
Đức Phật.gif 
 
candle2.gif
Cáo phó - GS Nguyễn Ngọc Linh 1.jpg
 
 
 
 
Cáo phó - GS Nguyễn Ngọc Linh 2.jpg
 
BMHWashington, D.C 
Tin buồn
 
Giáo Sư Nguyễn Ngọc Linh,
 
Thủ khoa Khóa 12 - Khóa Trần Hưng Đạo ,Trường Võ Khoa Thủ Đức.
 
Nguyên giám đốc Hệ Thống Phát Thanh Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa, nguyên Tổng Giám Đốc Việt Nam Thông Tấn Xã,
chủ nhân trường Anh Văn Nguyễn Ngọc Linh, Saigon.
 
Ông là anh của cố GS Nguyễn Ngọc Bích
 
Từ trần tại Virginia, hôm nay Chủ Nhật 9 tháng 4, 2017..
 
Hưởng Thượng Thọ 87 tuổi..
 
 
BMHWashington, D.C 
 
 
NNL.png
 Tổng thống Ngô Đình Diệm gắn cấp bực Chuẩn Úy cho Thủ Khoa Nguyễn Ngọc Linh
Hình do Đồng Khóa 12 - CH Lê Minh Quang (MD) cung cấp