Wednesday, 12 April 2017

Kiến Nghị Thư bằng hai thứ tiếng Việt và Anh ngữ Ngày 11 tháng 4 năm 2017Kính gửi:
Đức Tổng Giám mục…
Địa phận Hopuston-Galveston

Kính thưa Đức Cha,

Ngày 30/4/1975 là ngày đau buồn, tang tóc nhất của toàn thể con dân Việt khi Cộng sản chiếm đoạt Miền Nam VN. Thời gian 42 năm đã trôi qua, Cộng Sản VN đã gieo rắc bao đau thương, uất hận, người người lầm than, biến nước VN thành một trong những quốc gia nghèo  nhứt trên thế giới.
Trước hiểm hoạ mất nước cận kệ, chúng tôi vô cùng thắc mắc khi hay tin Giáo Xứ Các Thánh tử Đạo VN tại Houston lại tổ chức Hội Chợ Xuân – Crawfish Festival để ăn mừng vui chơi vào đúng thời điểm những ngày cuối tháng Tư, được mọi người Việt tị nạn tại hải ngoại xem như là dấu mốc đau thương của hàng triệu Quân Dân Cán Chính đã hy sinh vì chính nghĩa Tự Do.
Vì danh dự của Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn CSVN, vì sự tồn vong của Tổ Quốc, chúng tôi mạnh dạn viết thư nầy gửi đến Đức Tổng Giám Mục Houston-Galveston để trình bày cùng Đức Tổng Giám Mục và quý Linh Mục nỗi niềm đau thương của tập thể người Việt sinh sống tại Houston trước một sự kiện vui chơi không cần thiết vào thời điểm trọng đại đầy biểu tượng này.
Kính mong Đức Tổng Giám mục địa phận Houston-Galveston cứu xét và ra lệnh cho Giáo xứ Các Thánh  Tử Đạoo tai Houston ngưng Hội chợ Xuân trong mùa Quốc hận 2017 nầy.
Thành thật cám ơn Đức tổng Giám mục,

Houston April 11, 2017
 Cardinal DiNardo
The Archbishop of the Archdiocese of Galveston-Houston
1700 San Jacinto Street
Houston, TX, 77003

Most Eminent Cardinal,

April 30, 1975, is the most mournful, inconsolable day in deep sorrow of all Vietnamese people in the past 42 years from the fall of South Vietnam to communism. The communist regime had shown countless sorrow, resentment, and misery to the citizen and turned Vietnam into one of the poorest countries in the world.
Presently, we're strongly disturbed to learn that the Vietnamese Martyrs' Church in Houston will hold their annual Crawfish Festival on the weekend of the Black April, the date that considered by all Vietnamese refugees overseas as a tragic milestone.
As one of our Monsignors in Oslo expressed that remembering the days of Black April in 1975 is reminiscent of gratitude, to cherish the noble sacrifices that have helped to give us a life in freedom today. This respect and gratitude must be engraved to your life. Lack of this consciousness may not only be unintentional but also ungrateful to over 250,000 Vietnamese soldiers along with over 58,000 American soldiers who had laid their lives to protect our liberty and more than 500,000 people who had sacrificed their lives to the pirates and the angry ocean on their way to escape from communism.
As Karl Marx, the leader of atheism has a sarcastic remark, but it is worth thinking: "Only animals turn their backs on the suffering of their own race to care for their pelage."
We had addressed this issue directly to Rev. Joseph Thanh Vu - the Parish Priest, and receive no response by phone or email. Therefore, in the name and grief of the Vietnamese Nationalist Refugees and for the survival of our Motherland, we boldly wrote this letter to present to you and urge you to take this critical issue into your consideration and advice the Vietnamese Martyrs' Church to avoid their Crawfish Spring Festival celebration at this iconic moment.
Sincerely,
1- Dr. Mai Thanh Truyết - Vietnamese Environment Protection Society (VEPS)
                                       envirovn@gmail.com
2- Mr. Mai Loan - Journalist - 713-981-4445
3- Mr. Bùi Ngọc Thắng - Knights Of Columbus, Council 9759, Assembly 2721
                                   buingocthang64@ yahoo.com
Representing family and friends, resident of Houston
______________________________ __________
Mai Thanh Truyết
 “The energy of the mind is the essence of life.”
                                                                - Aristotle -