Wednesday, 12 April 2017

Thư Mời của TNS Janet Nguyen - Black April

pressrelease

THƯ MỜI
 
Thượng Nghị Sĩ California Janet Nguyễn, Cựu Chiến Binh Việt Nam, và đại diện các tổ chức
cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Nam và Bắc California trân trọng kính mời quí đồng
hương cùng tham gia tại Quốc Hội Tiểu Bang ở Sacramento
vào ngày Thứ Hai, 17 Tháng Tư, 2017.
 
Chương trình gồm có:
Buổi tiếp tân đặc biệt và tiếp theo là cuộc điều trần của Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn
tại Thượng Viện để tưởng nhớ 42 Năm Ngày Mất Nước và chọn Tháng Tư, 2017
là Tháng Tưởng Niệm Tháng Tư Đen.
 
Buổi lễ sẽ bắt đầu lúc 11 giờ 00 sáng, với buổi tiếp tân tại Trung Tâm Cộng Đồng
Người Mỹ Gốc Việt Sacramento, nơi sẽ có hàng trăm đồng hương từ Nam và Bắc California
đến, để cùng nhau tưởng niệm ngày bi đát nhất trong lịch sử nước nhà !
 
Sau buổi tiếp tân, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn sẽ phát biểu tại phiên họp khoáng đại
Thượng Viện vào lúc 2 giờ chiều, để tưởng nhớ những chiến sĩ can đảm, và thường dân đã
hy sinh trong Cuộc Chiến Việt Nam, và sẽ nhấn mạnh tới sự đóng góp của người Mỹ gốc
Việt đối với tiểu bang California.
 
*** THÔNG TIN VỀ BUỔI TIẾP TÂN:
      Ngày: Thứ Hai, 17 Tháng Tư, 2017
      Thời gian: 11 giờ 00 sáng tới 1 giờ 00 chiều
      Địa điểm: Trung Tâm Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt Sacramento
                       6270 Elder Creek Road, Sacramento, CA 95824
 
*** THÔNG TIN VỀ BUỔI HỌP KHOÁNG ĐẠI THƯỢNG VIỆN:
      Ngày: Thứ Hai, 17 Tháng Tư, 2017
     Thời gian: 2 giờ chiều
     Địa điểm: Phòng Họp Khoáng Đại Thượng Viện
                      Quốc Hội Tiểu Bang California
                      1315 10th Street, Sacramento, CA 95814
 
*QUAN TRỌNG:
Quí vị Truyền Thông muốn vào Phòng Họp Khoáng Đại Thượng Viện phải có giấy phép.
Muốn có giấy, xin liên lạc: cô Jacqueline Trinh On (714) 741- 1034 để điền mẫu đơn.