Friday, 7 April 2017

Hoa Kỳ, Trung Cộng và Hàn Cộng

alt
Ảnh biếm họa cuộc chơi tay ba của Việt Báo. TT Trump đang tìm cách bắt Trung Cộng có trách nhiệm kiềm chế Hàn Cộng.