Friday, 7 April 2017

Lời Cám Ơn - Nhạc Ngô Thụy Miên - Lời Hạ Đỏ Bích Phượng - SS: Trần Ngọc

Thưa quý vị và các bạn.
 
Nhân mùa Tháng Tư Đen năm 2017 và cũng là ngày đánh dấu 42 năm di tản, tỵ nạn để thành hình Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại, chúng ta hãy cùng NS Ngô Thụy Miên một lần nữa ngỏ lời cám ơn Hoa Kỳ và những QG khác đã bao dung đón nhận chúng ta từ sau biến cố 30 tháng 4- 1975. Chúng ta đã nhận những nơi này làm Quê Hương thứ hai, chúng ta cám ơn họ. 
 
Slideshow “Lời Cám Ơn” này có  những hình ảnh đẹp và thích hợp để trình bày nhạc phẩm đó của NS ngô Thụy Miên & Hạ Đỏ Bích Phượng. Kính mời qúy vị thưởng thức.