Saturday, 15 April 2017

Nhớ anh Nguyễn Ngoc Hạnh!

Image result for vá cờ nguyễn ngọc hạnh

Trước khi viết những dòng này, tôi nhìn lên tấm hình "Vá Cờ" năm xưa anh tặng tôi còn nằm trong khung treo trên tường với dòng thơ tôi viết dưới tên anh...

Thân cờ rách giữa trận tiền 
Em khâu cờ lại còn nguyên dáng cờ 
Anh về cát bụi nguyên sơ 
Thiên thu rụng chết tên bờ mi em! 

(LKAH) 

Đây là một tấm hình "Vá Cờ" trong số 30 tấm anh tặng tôi khi hai chúng tôi từ Chicago trở về San Jose trên cùng một chuyến bay sau khi anh và tôi có buổi sinh hoạt/ nói chuyện do Cộng Đồng Chicago tổ chức ngày 27 tháng 8 năm 2000, cách đây gần 17 năm. Khi về tới San Jose, anh bảo tôi..." Cậu đi bán được mấy chục quyển sách đâu đủ tiến in, tôi không có tiền giúp cậu, tôi tặng cậu mấy chục tấm "Vá Cờ", cậu về Canada mua khung trình bày và bán cho bà con kiếm ít tiền..."

Hiện nay, tại miền Tây Canada, những gia đình Việt tỵ nạn trân trọng mầu cờ vàng có trong nhà bức "Vá Cờ", đa số là từ số cờ anh Nguyễn Ngọc Hạnh tặng tôi. Từ hàng chục năm trước, tôi biết sức khỏe của anh xuống từng năm, thời gian bào mòn dần sức người không khác cỏ cây tàn phai dưới trời thiên nhiên mưa gió.

Gặp lại anh vài lần khi đến San Jose phát hành sách, rồi sau đó thật lâu không gặp lại, hôm thứ Ba 11 tháng Tư cách đây 2 hôm, tôi bàng hoàng xúc động khi hay tin anh Nguyễn Ngọc Hạnh vĩnh viễn ra đi, tôi vừa mất một người thân trong gia đình. Anh ra đi nhưng anh vẫn còn hiện hữu, ở lại với anh em qua những tác phẩm nghệ thuận anh để lại cho đời. Cứ nhìn bức Vá Cờ, bức Thương tiếc... là nhớ đến anh.

Đêm nay, những dòng này tôi viết để tưởng nhớ anh Nguyễn Ngọc Hạnh và những phút giây với anh ở Chicago và San Jose. Và những dòng chữ viết cho anh xin là những nhang khói thắp cho anh. Nguyện cầu anh an bình nơi một cõi bình an miên viễn và hạnh phút!

Nhân đây, xin thay mặt anh em trong nhóm Nhà Văn Quân Đội chân thành chia buồn cùng gia đình anh Nguyễn Ngọc Hạnh vể sự mất mát quá lớn trong gia đình ...

Hải Triều 
Nhóm Nhà Văn Quân Đội VNCH