Saturday, 15 April 2017

Swedish Prime Minister: We'll never go back to allowing mass refugee immigration.


Sweden cho nhiều dân Muslim vào tỵ nạn.
Một tên Muslim cướp xe truck.  
Nó chạy bừa vào dân chúng: 4 người chết.

Thù Tướng Sweden nói: sẽ không bao giờ cho hàng loạt tỵ nạn vào Sweden
Mất trâu rồi mới biết làm chuồng.