Saturday, 15 April 2017

Thơ Tháng Tư

HỒN VONG QUỐC

Nước Việt mình nguy lắm bạn ơi
Giang sơn ,tổ quốc nát tơi bời
Anh hùng ,dũng sĩ chưa may vận
Sư Sải ,Tăng Ni đã hết thời
Cha Lý, giáo dân đà cất tiếng
Thầy chùa ,Phật tử chửa buông lời
Ơ thờ  sẽ mất về tay Hán
Hồng Lạc cùng chung phận Tạng,Hời

Văn Ngọc
14/4/2017

QUỐC NẠN BẢY LĂM

Bốn hai năm cách biệt quê hương 
Nước mất nhà tan chạy tứ phương 
Rời bỏ chốn xưa cùng  bạn quý
Giả  từ làng cũ với  người thương 
Tháng tư đen lại xương chồng núi
Ất Mão đỏ* qua máu ngập đường
Nhớ quá đi thôi trời nước Việt 
Nghĩa tình chan chứa mãi còn vương

Văn Ngọc
14/4/2017
*năm  Ất Mão 1975 cs đỏ cưởng chiếm miền Nam

THÁNG TƯ BUỒN

Nhớ đến tháng tư chốn cố hương
Bảy lăm giặc cướp chạy tràn đường
Anh hùng lỡ vận trong giông bão
Quân tử lạc thời giữa gió sương
Đất nước mơ về nhiều tủi hận
Giang sơn nhìn lại lắm đau thương
Bao giờ quê mẹ thôi gian khổ
Hạnh phúc tự do hết lệ tuôn

Văn Ngọc
14/4/2017

   THÁNG TƯ XUÂN LỘC

Tháng Tư Xuân Lộc pháo rền vang
Bắc Cộng thua to đã rỏ ràng
Tướng giặc Hoàng Cầm đành mất chức 
Sư Đoàn Mười Tám vẫn hiên ngang.

Tháng Tư Xuân Lộc mờ trong khói
Xác giặc phơi thây lớp bụi vàng
Lấy một chọi năm ta vẫn thắng
Bay hồn bạt vía quân tham tàng.

Ai về Xuân Lộc  Xuân năm ấy
Gặp lính Sư Đoàn núi Chứa Chan 
Thần Tiễn Bảo Quốc say chiến trận (1)
Tướng Lê Minh Đảo quyết không hàng.

Tháng Tư Xuân Lộc ai còn nhớ
Chiến thắng năm xưa thật  muộn màng
Người lính Sư Đoàn ôm nỗi hận
Thương dân nhớ nước lệ tuôn tràn.

Tháng Tư 2017
Đăng Nguyên
Huy hiệu Sư Đoàn 18 là mũi tên và 
màu xanh núi Chứa Chan ( Xuân Lộc)


Nhớ

Hơn mấy chục năm biệt cố hương
Nhớ bao kỷ niệm dẫu tha phương
Nhớ trường nhớ lớp khi đùa-phá
Nhớ bạn nhớ bè, đứa ghét-thương
Nhớ sắc nhớ hình từng góc phố
Nhớ tên nhớ cảnh mỗi con đường
Nhớ tình vụng dại, thời hoa bướm
Đêm mộng ngày mơ mãi vấn vương

Nhất Hùng


Viết Trong Tháng Tư Buồn

Cộng đồng mình ngộ quá em ơi 
Hơn bốn chục năm vẫn rối bời
Còn mấy kẻ thương dân nhớ nước? 
Được bao người mẫn thế ưu thời?
Đã không đấu cật, luôn sinh sự
Lại chẳng chung lưng, cứ lắm lời
Biết đến thuở nào xoay đại cuộc
Để mau hết phận cái thân Hời

Nhất Hùng

Ngày Này Tháng Ấy

Tháng tư khói lửa ngập quê hương
Tang tóc điêu linh cảnh đoạn trường
Đất tựa quay cuồng trong bão tố
Trời như đảo lộn giữa mù sương
Lính hy sinh, dạ hoài thành kính
Tướng tuẫn tiết, tâm mãi tiếc thương
Tưởng nhớ ngày này, nơi viễn xứ
Cầu cho đại cuộc sớm sang chương

Nhất Hùng