Saturday, 30 December 2017

Lại Tiếp Tục… Xuống Giá!

Huỳnh Quc Bình

… Có người thường v ngc t hào rng tôi là người có đo nhưng luôn có nhng li nói và hành đng như nhng tên vô đo

My năm trước tôi tng nói rng, hng năm, chúng ta thy các siêu th, trung tâm mua bán nhng loi xa xí phm tăng giá các mt hàng mi l, trước và ngay cao đim. Sau mùa l y thì nó li xung giá mt cách tht thp. Nhìn hình nh người ta kéo nhau đi mua sm hàng hóa, vt dng, thc phđ đón mng ngày L Giáng Sinh và sau đó lũ lượđi mua sđ h giá đ dành cho c năm nhưng tình yêu thương đích thc dành cho nhau bng nhng vic làm c ththì íđược ai chú ý, khiến tôi mường tượng đến ngàSinh Nht Con Tri. Ngày nay hình nh l giáng sinh” chng khác gì người ta t chc mng sinh nht cho mđa bé dưới trn gian, khi mà mi người ch thích chưng din, no say cò“đa nh thì b b quên, nó phôm chai sa lnh tanh nm ng  mt góc phòng nào đó vi con chó nhtrong nhà.

Cho dù quý đc gi đc nhng li này trước ngàL Mng Chúa Giáng Sinh”, hoc ngay cao đim, hoc sau ngày này, thì tôi cũng xin được thưa cùng mi người rng, ngày l trng đi này, ngày càng xung giá”. Trước khi đt tay xung bàn phíđ gõ nhng ch này tôđã suy nghĩ trước, tôi cu nguyn vi Chúa và tôi cũng ý thc rng nhng li l ca tôi s tr nêtrch thượng vi giáo quyn và s hết smích lòng nhng ai gi Thiên Chúa là Cha, nếu h quên rng: Ngày Giáng Sinh KHÔNG phi là hình nh ca nhng cây thông, ánh đèn màu, gói quà, con gà tây, ông già Noel, d tic giáng sinh, hoc nhng bui t chăn ung đông người mà là cao điđánh du ngày Con Tri giáng thế đcu chuc ti li ca nhân loi theo li Thánh Kinh.

Nhđến l Giáng Sinh là nóđến biu tượng ca yêu thương. T chc ngày quan trng này như mt hình thc hay đvui v mt vt cht thì coi chng nó ch làm cho người chưa có nim tin v Thiên Chúa s phí tin, và người nhn mình là con dân Chúa b trúng kế ca ma qu. Xin cho tôi lđ mt chút. Trong phm vi Thiên Chúa Giáo, nói riêng Công Giáo, c vào các mùa l mng Chúa Giáng Sinh thì hình nh Linh Mc Nguyn Văn Lý b bn côđ VC bt ming trước tòa hơn mười năm trước (ngày 30-3-2007) li hin v trong tâm trí ca tôi. Trong khi nhng linh mc Vit Nam khác được t do c hành các Thánh l trong giáđường thì Linh Mc Lý tng chu cnh tù đày trong nhà tù VC ch vì Người công khai cáo trách nhng sai trt và tác ca chế đ VC ti Vit Nam và hin nay Người vn còn b VC theo dõi, canh chng tng gi tng phút. Dù b VC theo dõi và canh chng nhưng không phi vì đó mà Người chu im lng. LM Nguyn Văn Lý vn thường xuyên lên tiếng bng nhng li kêu gđược mô t là “Khóc gi toàn quđng lên bo v đt nướcđang b VC báđng cho TC… Tôi tin rng ai cũng biếđiu này nhưng không biết các Linh Mc Công Giáo, Mc Sư Tin Lành, hay nhng ai nhn mình là Con Dân Chúa có cđng, thương xót hay thy lòng mình còn chút bn tâm vngười anh em ca chúng ta hoc cho đng bào hay đt nước chúng ta đng trước cnh du sôi la bng hay không ?


Image result for lm lý bị bịt miệng

Tôi không nói rng vic t chc hay các sinh hot liên quan đến ngày Giáng Sinh là sai, mà tôi mun nói v tinh thn ca bui t chc. Chúng ta có th t chc ngày l ln này bng cách nào tùy thích, nhưng nếu mình đ cho hình nh “Hài Nhi Jesus” và ý nghĩa v s giáng trn ca Chúa Cu Thế Jesus b lu m trong lòng mi người, thì chúng ta (Con dân Chúa) tht s đã làm cho ngày trng đi này b xung giá” mt cách trm trng.

Có mt s người nhn mình là con tri gp ai cũng mun mi gi người ta đi nhà th, gp ai cũng mun người ta qugi cho mình cu nguyđ tin Chúa vì nếu không s xung đa ngc Hoc thường v ngc t hào rng tôi là người có đo nhưng luôn có nhng li nói và hành đng như nhng tên vô đo. Đám người này thích làm tay sai cho ma quhơn là dám nói hay làm nhng điđược Thánh Kinh khuyến cáo. (Tôi mun nói nhng k vô đo ch tôi không nói nhng người thuc các tôn giáo khác)

V phía người Tin Lành, có người hc và đt không biết bao nhiêu bng cthn hc đ treo tường; nóđến các câu gc trong Kinh Thánh thì nh vanh vách; lt tìm nhng li Chúa dy thì nhanh như chp, nhưng rt nghèo nàn v cách x thế và tình yêu thương. Thành phn này luôn xem ông Giáo Ht Trưởng, hoông Vin Trưởng Vin Thn hc còn hơn c Thiên Chúa. Thđiu sai không dám m ming nói, thđiu quy không dám cn ngăn, ch vì mun duy trìchc v trong ban chp hành hay ban lãnh đo và rt s mt tin lương. Chng l lương tháng đã đè bp lương tâm ca nhng con ngườthiêng liêng đó? Cui cùng thay vì hu vic Chúa thì h li hu vic con người, hay hu cái bng mình, hoc làm tay sai cho ma qu mà tưởng mình hu vic Chúa. H chy bá” vơ và ch “đánh gió” như Phao-lôkhuyến cáo trong Thánh Kinh (1 Cô-rinh-tô 9:26) mà lúc nào cũng khoe bng cp và thành tích hay thâm niên trong giáo hi ging y như đng viên VC khoe b dy cách mng ca chúng không bng.

Đc Kinh Thánh chúng ta s thy chính Chúa Cu Thế Jesus, trong thân xác con người, cũng tng là mt người t nn ging như người Vit Nam chúng ta lánh nn VC sau ngày 30-4-75, hoc tiếp tc sau này.
Chúa C
u Thế Jesus đã cùng Cha M phn xác ca Ngài lánh nông Vua Hê-rt qua x Ê-díp-tô, bông vua ny tưởng lm rng Chúa Cu Thế Jesus s tr thành v vua trn gian ca x Giu-đê, là x mà ông đang là vua. Nên bng mi cách phi giết cho đượHài Nhi Giê-xu. Kinh Thánh, Ma-thi-ơđon 2, câu 3, cho biết: Nghe tin y, vua Hê-rt vàc thành Giê-ru-sa-lem đu bi ri.. Cha M phn xác ca Chúa Cu Thế Jesus đã vâng lĐc Chúa Tri qua gic chiêm bao, bng cách mang Ngàđến x Ga-li-lê,  trong thành Na-xa-rét. Đc Thánh Linh đã đưa Chúa Cu ThếJesus đếđng vng đ chu ma qu cám d. Và Ngàđã khuyến cáo ma qu mt s điu quan trng, tôi xin tóm gn như sau: Người ta sng chng phi nh bánh mà thôi; song nh mi li nói ra t ming Đc Chúa Tri. Đng th Chúa là Đc Chúa Tri. Phi th phượng Chúa là Đc Chúa Tri, và ch hu vic mt mình Ngài mà thôi.

Căn c vào li phán ca Chúa thì con Người cn li Chúa trong cuc sng hơn nhng th gì khác. Đng ch vì mun cónhiu người theo đo bng cái kiu cu nguyn, xô ngã đ cha bnh nhưng không gii thích rõ v s cu ri ca Chúa. Tôi tuyđi tin vào quyn năng cha bnh t Chúa, nhưng nếu chúng ta hướng dn người chưa biết rõ li Chúa, làm công vithách đ quyn năng ca Chúa, theo kiu phi hết bnh ri mi tin Chúa… Thì coi chng chúng ta đã trúng kế ca ma qu. Bi ma qu cũng tha kh năng “cha bnh cho con người, theo chương trình tm thi ca nó.

Khi khi s ging v Nước Tri, Chúa Cu Thế Jesus đã ging rng: “Các người hãăn năn, vì nước thiêng đàng đã đến gn. (Ma-thi-ơ 4:17). Chúa lp các môđ và biếđi h t ngườđánh cá, thành nhng tay “đánh lưới người. Chúađi khp x Ga-li-lê, dy d và ging tin lành ca NướĐc Chúa Tri, cha lành mi th tt bnh trong dân Tôi nghĩ, ngày nay chúng ta phi biết bt chước Chúa. Phi ging v s ăn năn. Phi cáo trách ti li cho dù mình phi mt chcmc sư hay giáo sĩ”. Chúng ta phi ging Chúa là lêán ti li nhưng không rung b nhng ti nhân biếăn năn.

Kết lun: Ngày L Mng Chúa Giáng Sinh không phi là hình nh ca cây thông, nhng ánh đèn màu, nhng gói quà, con gà tây, hay nhng bui tiđông ngườđ chúng ta đếđu người, báo cáo vi Giáo Hi v s tăng trưởng bng lượng, thay vì phm. Nhưng phi là hình nh mt Con Tri, giáng trn qua thân xác con người. Con Trđó đã chết mt cách đau đn và nhc nhã” vì ti ca nhân loi. Ngàđã sng li và thăng thiên. Ai tin vào s hy sinh, cu chucđó, thì ti mình được tha và linh hn mình được cu. Con dân Chúđng đ người không hiu v Kinh Thánh tưởng lm rng ngày L Tháng 11 hng năm là ngày l gà tây và ngày l Tháng 12 hng năm là ngày l cây thông hay “ông già Noel. Hoc t hơn na là sau cao đim thì ngày này b xung giá” hay h giá” bi mi người, nht là con dân Chúa ch biếùùn kéo nhau xếp hàng mua đ on sales, mà li quên mt ngày Con Tri Giáng thếđược gi là “Ngày Giáng Sinh”. Cho dù có ai thiêng liêng c nàđi na thì cũng đng quên mt mình là người Vit Nam t nn VC, đang lưu lc x người. Đng quên đt nước Vit Nam đã lt vào tay bn Tàu cng, bi vì k cm quyn ti Vit Nam ngày nay đã trthành tay sai ca phường xâm lược. Là con dân Chúa, xin đng đ cho ngày này b xung giá hay xung cp như đãnói.


Huỳnh Quc Bình
P.O. Box 20361
Salem, OR 97307. USA.
(503) 949-8752
Email: huynhquocbinh@yahoo.com
http://www.huynhquocbinh.net

Inline images 1


Inline images 2


Inline images 4

Inline images 1

Giáng Sinh- Nguyễn Gia Trí, sơn mài, 1,3m X 2,37m (1941)

Inline images 3

Đêm Thánh vô cùng-Tú Duyên, tranh lụa (1968)

Inline images 2
Giáng Sinh 2– Nguyễn Anh, sơn dầu

alt

“Đức Mẹ và Chúa Hài Đồng”, tranh sơn mài, 42 x 35 cm, của Nguyễn Phước, 1990
alt
“Truyền tin”, tranh sơn mài, 80 x 69 cm, của Nguyễn Phước, 1990
alt
“Hiển linh”, tranh sơn dầu, 150 x120 cm, của Nguyễn Phước, 1988

alt
“Giáng sinh”, tranh sơn dầu, 92 x 67 cm, của Nguyễn Anh, 1971

alt
“Ba Vua thờ lạy”, tranh sơn dầu, 100 x 81 cm, của Nguyễn Anh, 1961

alt

“Giáng sinh”, tranh sơn dầu, 100 x 80 cm, của Nguyễn Siên, 1971
alt

“Dưới chân Chúa”, tranh lụa, 90 x 60 cm, của Tôn Thất Văn, 1981
alt
“Đức Mẹ bồng con”, tranh lụa, 65 x 42 cm, của Lê Văn Bình, 1990