Thursday, 15 February 2018

Chúc mừng năm mới 2018Chúc Mừng Năm Mới 2018. VTLV
KÍNH CHÀO QUÝ VỊ.
CUNG NGHINH TIẾT NHẬT TUẤT THIÊN THAI.
CHÚC ĐẶNG TOÀN GIA ĐẮC THỌ TÀI
TÂN TIẾN TRÊN ĐƯỜNG ĐẦY NHỰA SỐNG
XUÂN VỀ PHƯỚC LỘC ĐẾN VỪA HAI.