Sunday, 11 February 2018

TIN TỔNG HỢP BẮC HÀN và VIỆT NAM. by viet Tran Carolina TV

viet Tran Carolina TV has shared a video with you on YouTube
Bản Tin Tổng Hợp tuần lễ thứ 2, tháng 2 năm 2018 do Ông Phạm Gia Đại biên soạn: BẮC HÀN và VIỆT NAM. Trần Việt trình bầy.
Bản Tin Tổng Hợp tuần lễ thứ 2, tháng 2 năm 2018 do Ông Phạm Gia Đại biên soạn: BẮC HÀN và VIỆT NAM. Trần Việt trình bầy.
Viet tran produce