Wednesday, 6 June 2018

Nghị sĩ Janet Nguyễn, người của ‘những điều đầu tiên’

Nghá» sÄ© Janet Nguyá»…n tại vÄn phòng làm viá»c. (Hình: www.janet2018.com/photos/)
Ngh sĩ Janet Nguyn ti văn phòng làm vic.

Chúc mừng Janet đã thắng sơ bộ 5/6. Giờ thì lo tranh cử chung kết 6/11 Good luck.

Thượng ngh sĩ tiu bang California, Janet Nguyn, được mnh danh là người ca nhng cá“đu tiên: Người Mgc Viđu tiêđc c vào Thượng vin tiu bang, n Giám sát viên đu tiêđi din cho Đa ht 1, người gÁđu tiên và người gc Viđu tiêđược bu vào Hđng Giám sát qun Cam, California.
Trong nhim k 4 năm k t khi đc c năm 2014, ngoài nhng vđ được quan tâm chung như ngân sách, giáo dc, thuế, môi trường Thượng ngh sĩ Janet Nguyn còđược biếđến vi nhiu hođng ng h quân nhân vànhng vđ rph n như t chc tháng dành cho con cái ca quân nhân hàng năm, gii thiđo luđòi minh bch thông tin v quy ri tình dđ người dân, nếu cn thiết, có th tìm thy thông tin liên quan đến nhng người mà h s b phiếng h làm ngườđi din.
Xut thân t mt gia đình t nn Cng sn, Thượng ngh sĩ Janet Nguyn cho biếNhng tri nghim gia đình thc s đã hình thành quan đim ca tôi, bà nói trong mt video gii thiu v bn thân.
Ri Vit Nam đến M năm 1981, như bao thuyn nhân khác, gia đình bà Janet Nguyn tri qua nhiu sóng gióđi din vi cái chết trên bin, ni kh trong tri t nn, cuc sng nghèo khó khi mđt chân lên đt M, sng nh vào nhng tm phiếu thc phm và tr cp an sinh xã hi, bn thân thnh thong mc quáo con trai đến trường vìkhông tìđược quáo con gái trong m đ cũ được cho, Thượng ngh sĩ Janet Nguyn k li trong video tthut.
Cũng bi nđau chiến tranh và tha thiếu thi nghèo khó, các thành viên trong gia đình bà quyết tâm làm vic ct lđ đđượgic mơ M. Bà và các anh ch em đượđt trước 3 la chn: tr thành bác sĩ, lut sư hay k sư.
“Chính tr, chính ph không gây hng thú gì vi tôi cho ti khi tôi ly mt lp do Giám sát viên Qun Cam, ông Bill Steiner, dy. Tôi nhn ra rng nhng điu lut do các nhà lp pháđưa ra có th s rt tai hi hoc rt hích cho người dân, Thượng ngh sĩ Janet Nguyn nh li.
Chính lp hc này to ra ngã r cuđi bà Janet Nguyn. Bà giu gia đình, chuyn ngành hc sang Khoa hc Chính tr và xin làm trong văn phòng Giám sát viên Steiner, đt nn tng đu tiên cho s nghip chính tr ca mình.
Tháng Hai, 2007, bà Janet Nguyn được bu làm n Giám sát viêđu tiên và tr tui nhđi din cho Đa ht 1 vàvào Hđng giám sát Qun Cam, California.
Ti cuđua vào Thượng vin tiu bang California năm 2014, bà Janet Nguyn thng c vi 63% phiếng h, trthành ph n gc Viđu tiên có chc v cao nht trong chính trường tiu bang California, nơi có cng đng gc Viđông nht Hoa K.
Trong cương v thượng ngh sĩ, bà Janet Nguyn tiếp tng h cho vđ nhân quyn ti Vit Nam và di sn ca người Vit t nn ti M.
Mt trong nhng s kin gây chú ý nht trong năm ngoái là bà đã b buc phi ri khi cuc h Thượng vin California hôm 30 tháng Hai vì lên tiếng ch trích c ngh sĩ Tom Hayden “đng v phía chính quyn Cng sn Bc Vit. Bà đã b áp gii khi phòng hp sau khi được yêu cu dng li nhiu ln và b tt mic. Mt s nhà lp pháp lên tiếng ch trích bà v hành vi không phù hp, nhưng cũng rt nhiu ngường h và xem bà như mt anh thưkhng khái.
Gđây nht, hôm 30 tháng Năm, Thượng ngh sĩ Janet Nguyn thông báo v D lut SB 895 liên quan đến người t nn Vit Nam vđượy ban Chun chi Thượng vin California thông qua và s đượđem ra biu quyết vào tun ti. D lut nàđ ngh thiết lp chương trình ging dđu tiên ti California v chiến tranh Vit Nam, Vit Nam Cng Hòa và hành trình t nn Cng sn ca người Vit cho hc sinh t lp 1 đến lp 12 ca tiu bang.
Janet Nguyen

Janet Nguyen

Member of the California State Senate (Since 2014)
Janet Q. Nguyen is an American politician currently serving in the California State Senate. She is a Republican representing the 34th district, encompassing parts of Long Beach and Orange County. She is the first Vietnamese-American state senator in the United States and the country's first Vietnamese-American woman state legislator. 
Nghá» sÄ© Janet Nguyá»…n tại má»t sinh hoạt vá»i cá»ng Äá»ng gá»c Viá»t tại Quận Cam, California. (Hình: www.janet2018.com/photos/)
Ngh sĩ Janet Nguyn ti mt sinh hot vi cng đng gc Vit ti Qun Cam, California.

Ti cuđua tái tranh c cho chc v hin ti, Thượng ngh sĩ Janet Nguyn giành được khá nhing h t các chính khách và các t chc ca tiu bang, trong đó có Dân biu liên bang Ed Royce, Thượng ngh sĩ Bob Huff, Thượng ngh sĩ Mimi Walters, cu Thượng ngh sĩ Mairan Bergeson, Th trưởng Don Wagner, Hi ngườđóng thuếqun Cam (OCTax), Hi Doanh nghip qun Cam (OCBC), Hi Lãnh đo Ph n California (CWLA)
Hin có 3 đi th cđng Dân ch là Akash Hawkins, Jestin Samson, và Tom Umberg ra tranh c chc thượng ngh sĩ mà bà Janet đang nm gi  Đa ht 34.
See the source image
Theo Orange Country Tribune, đương kim Thượng Ngh Sĩ bang California Janet Nguyn cđng Cng hòđã dnđđa ht 34 vi 43. 456 (59.5%) qua mng c viên phe Dân ch Tom Umberg vi 19.421 phiếu (26.6%).
Báo Người Vit trích li bà Janet Nguyn nói vào ti ngày 5/6, sau chiến thng cuc bu c sơ bChiến thng ti nay là n lc ca tt c chúng ta. Tuy nhiên, đây mi ch là bướđu. Chúng ta còn phi tiếp tc mt cuc vđng na vào Tháng 11.
Theo Lut bu c California, vi chiến thng hơn 50% s phiếu hôm 5/6, bà Janet đã chính thc thng cuc bu cmà không phi tranh vòng chung kết vào tháng 11 sp ti.
Theo VOA