Wednesday, 6 June 2018

SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT CANADA 2018 THÁNG 06

1. 02-06-2018: Gây quĩ của hội Phụ nữ Việt Nam Canada vùng Montreal, tại nhà hàng Imperial, 998 rue St. Laurent, 6th floor, lúc 7:00PM với ca sĩ hấp dẫn Hồ hoàng Yến. Giá vé: $100, $75, $65. Vé bán tại
Diễm Mi: 514-279-2466
Giáng Tiên: 514-274-6226
Hoa Bạch Liên: 514-343-9565
Saigon Video: 514-733-4320
2. 02-06-2018, 13:00-16:00: Bà Đặng thị Danh trình bày Chủ đề Tương Lai Dân tộc Việt Nam tại trụ sở Cộng đồng, phòng 602, lầu 6,  6767 Chemin Côte des Neiges, Montréal, Qc. 

3. (8-14) 06-2018: Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế tại New York, du ngoạn, mua sắm trong New York và Du Ngoạn Washington DC, Virginia Beach – USA (chuyến 3 ngày và chuyến 7 ngày. Phí tổn $520 hay hơn. Liên lạc và Ghi danh (514) 340-9630.

4. 09-06-2018, Biểu tình tại Charlevoix (Québec) để phản đối sự có mặt của Thủ tướng Việt Cộng Nguyễn xuân Phúc. Khởi hành tại: Métro Plamondon, góc Van Horn - Victoria (trước Pharmaprix, Dunkin Donut). Đúng 6 giờ sáng, ngày thứ bảy 9 tháng 6 năm 2018. Liên lạc: (514) 340-9630, Cộng Đồng | (514) 358-2393, Lê Hoàng Châu. Ghi tên tham dự trễ nhứt là 16 giờ chiều ngày thứ năm ngày 7 tháng 6.


5. 10-06-2018 : Đại Hội Đồng thường niên năm 2018 của Người Việt Quốc Gia vùng Montreal tại phòng 602, lầu 6, 6767 Chemin Côte des Neiges, Montréal, Qc.

6. 10-06-2018, từ 10:00-14:30: Lễ Phật Đản và Hội Chợ tại IBPS de Montreal, 3831 Jean-Talon Est, Montreal.

7. 16-06-2018, 10:00-16:00, Ngày sinh hoạt Văn Hóa đặc biệt- Emotional Intelligence do Cộng đồng Người Việt Ottawa tổ chức tại Trung tâm Y tế Cộng Đồng Somerset West, 55 Eccles St. Ottawa. Thuyết trình viên: Nguyễn phúc anh Lan, Judy Trinh, Nông duy Trường, Đỗ khánh Hoan, Trần lương Ngọc.

8. 17-06-2018, ngày Lễ Quân Lực VNCH, tại trụ sở CĐ, 6767 Chemin Côte des Neiges, Montréal, Qc.


9. 17-06-2018, 14:oo-17:00: Sinh hoạt Văn học:
- Nguyễn văn Sâm: Truyện thơ bình dân miền Nam, Tìm hiểu ý nghĩa trong vài truyến thơ đặc biết.
- Trần ngọc Ánh: ra mắt sách “ngày tháng buồn hiu”
- Điều hợp: Trần văn Dũng, Trần mộng Lâm và Lâm văn Bé.
- Tiệc trà nhẹ
Tại trụ sở CĐ, 6767 Chemin Côte des Neiges, lầu 6, phòng 694 Montréal, Qc.

10. 17-06-2018, 16:00-18:00, Lễ kỷ niện ngày Quân Lực VNCH do Hội Chiến sĩ VNCH tổ chức tại Hội người Việt Edmonton, 10534- 109 Street, Edmonton, Alberta. Liên lạc BTC 780-945-0888.

11. 23-06-2018: 13:00-17:00, Liên Kết các thế hệ, tại 6767 Côte des Neiges, Montreal.