Monday, 8 October 2018

Giải Ảo Thời Sự 4-10 & 8-10 - KTG Nguyễn Xuân Nghĩa

Phần 1: Chiến tuyến mới trên Biển San Hô


Phần 2: Hoa tiễn Mỹ sẽ bắn hạ hỏa tiễn Nga?


Phần 1: Ai Cấy Sinh Tử Phù?Phần 2: Tổn thất thật của Trung Cộng?