Thursday, 11 October 2018

Đón Đinh Nguyên Kha ra khỏi đồn công an P6 Tân An Long An8h40 ngày 11/10/2018. Đón Đinh Nguyên Kha ra khỏi đồn công an P6 Tân An Long An. Vì Kha bị quản chế 3 năm, nên trại K3 Xuyên Mộc chở từ Bà Rịa về bàn giao tại địa phuơng Phuờng 6. Khách VIP nên đuợc chở về bằng xe cứu thuơng