Saturday, 14 February 2015

VINH DANH TÌNH YÊU VINH DANH TÌNH YÊU
  (Nhân ngày Lễ Valentine, hậu sinh xin đốt nén hương
   lòng tưởng nhớ Nhà Ái Quốc NGUYỄN THỊ GIANG)


 "Thân không giúp ích cho đời
 "Thù không trả được cho người tình chung
 "Dẫu rằng đương độ trẻ trung
 "Quyết vì dân nước thề lòng hy sinh
 "Quốc kỳ phất phới trên thành
 "Tủi thân không được chết vinh dưới cờ!" ( * )


 Bi hùng thay, những lời thơ!
 Can trường thay, phút giã từ thế gian!
 Mộng đời ai đập vỡ tan
 Con đường lý tưởng ai làm máu rơi!?
 Ðã không được sống thành đôi
 Thì xin thác để trọn đời thủy chung!
 Lấy thân trả nợ núi sông
 Lấy lòng để tạ tấm lòng với ai
 Một người lên đoạn đầu đài
 Một người vào cõi u hoài thiên thu!
 Khối tình gởi lại lời thơ
 Ðau lòng hậu thế, mấy bờ lệ rưng
 Một thiên tình sử bi hùng
 Sống cùng chiến đấu, chết cùng thăng hoa
 Tình yêu lồng bóng sơn hà
 Trái tim nhi nữ chói loà ngàn sau!

 Ngô Minh Hằng

 (*) Dòng thơ Tuyệt Mệnh của nhà ái quốc Nguyễn Thị Giang