Sunday, 26 June 2016

2016 06 24 Vĩnh Biệt Trần Lục CVA Đồng môn Đỗ Danh BảnCÁO PHÓ

Gia đình chúng tôi vô cùng đau buồn báo tin 
cùng toàn thể thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần,

Chồng, Cha, Ông Ngoại của chúng tôi là:

Ông ĐỖ DANH BẢN

Sanh năm 1947 tại Việt Nam
Đã tạ thế ngày 25 tháng 6 năm 2016
nhằm ngày 21 tháng 5 năm Bính Thân tại Houston, Texas

Hưởng thọ 69 tuổi

Linh cữu được quàn tại:
Chapel of Eternal Peace at Forest Park
(Nhà Quàn Vĩnh Cửu)
2454 S. Dairy Ashford, 
Houston, Texas 77077


Chương trình tang lễ

Thứ Tư, ngày 29 tháng 6 năm 2016
10:00 AM - 12:00 PM:   • Lễ nhập quan và phát tang, 
                                          nghi lễ tôn giáo
    1:00 PM - 9:00 PM:   • Thăm viếng
    7:00 PM - 8:00 PM:   • Chương trình tưởng niệm
                                         (gia đình và bạn hữu chia xẻ)

Thứ Năm, ngày 30 tháng 6 năm 2016
9:00 AM - 11:00 AM:  • Thăm viếng,
11:00 AM - 1:00 PM:  • Lễ di quan và hoả táng,
                                        nghi lễ tôn giáo


Tang gia đồng khấp báo
Vợ:                                                                          
Đỗ Thị Phương Nam                                            

Con gái:                                                                  
Đỗ Sandy chồng Bassam Latif và 2 con
Đỗ Jackie chồng Christopher Polanco                          
Trần Đỗ Minh-Tiên Vivian


CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG