Sunday, 26 June 2016

NGHE LOVE STORY (UNE HISTOIRE D'AMOUR) CỦA FRANCIS LAI


Francis Lai sinh ngày 26 tháng 4 năm 1932 là nghệ sĩ biểu diễn accordeon và nhà soạn nhạc người Pháp, nổi tiếng với bài hát Love Story trong phim Love Story năm 1970 đã đem lại cho ông giải Oscar nhạc phim hay nhất 1970. 

Thanh Lan - Une Histoire D'amour https://www.youtube.com/watch?v=J7BY7Dsoob0


Mireille Mathieu - Une histoire d'amour (Love story) https://www.youtube.com/watch?v=wztyeeYvAPo

Theme from Love Story (1970) - Francis Lai https://www.youtube.com/watch?v=WTSc4hBdCd0


Theme From Love Story (piano) https://www.youtube.com/watch?v=A5pAWHRSdg0

Love Story (Piano & Violin Duet) https://www.youtube.com/watch?v=mZapeCW_QPY

Love Story - Francis Lai guitar https://www.youtube.com/watch?v=-Fd90_AD5rk

Classical Guitar Piece; Love Story https://www.youtube.com/watch?v=1eM3-pu2dWs

LOVE STORY (Where Do I Begin?) by Francis Lai. Guitar: Dang Thao https://www.youtube.com/watch?v=n0QYwPm3BrM

Love Story Fausto Papetti-saxophone https://www.youtube.com/watch?v=away5tPavSQ

Love Story, Francis Lai. Violin & Piano Albert and Leana Mulad https://www.youtube.com/watch?v=D-UEjGurlYQ

La Voix 4 | Genevieve Leclerc | Quarts de finale | Une histoire d'amour https://www.youtube.com/watch?v=YjKIX7u_CTI

Jonatan Cerrada - Une histoire d'amour https://www.youtube.com/watch?v=teOxFZCGrzk

Trần Minh Hiền sưu tầm