Sunday, 26 June 2016

Hãy Đứng Dậy Mau Đi Cứu Quê Hương


Ý thơ: Thiên Kim
Nhạc: Mai Đằng
Hoà âm & Trình bày: Nguyễn Hữu Tân