Sunday, 11 September 2016

Có Ai Nhớ Nước Lệ Trào? Biếm Thi Ý Nga TOÀN TUYÊN TRUYỀN!

Tan tành? Trốn tránh thật tài!
Thực thi? Trây trúa, toàn tay tham tiền!
Thảm thê? Trân tráo tuyên truyền!
Tối tăm? Tin tức: -Tuyệt! Tuyền: tốt tươi!

Ý Nga      *9.9.2016
GIẶC VÀO NHÀ
*
Đọc “ĐẢNG VÀ GHẾ” của HUY PHƯƠNG
*

VC Diễn Kịch
Ngạc nhiên ngã ngửa sao liều?
Mấy tên ngã sấp? Ít nhiều trung kiên?
Một trăm tám chục đảng viên
Tên nào nộ khí xung thiên dẹp tà?
*

Sân Khấu
Mười hai “Đại Tướng” kia mà!
Gần năm trăm “Tướng” trong Nhà làm chi?
Khỏi cần đếm… Thủ Tướng quỳ
Mười lăm tên Phó, “thủ” gì ngồi… cao?
Bộ? Mười tám! Ít không nào?
Cơ quan? Càng lắm! Biết bao Ban, Ngành!
Trăm ba lăm (135) Thứ Trưởng sành:
Ăn chia, xơ múi, lộng hành. Giỏi chăng?
 
Sưu cao đánh xuống siêng năng
Bao nhiêu thuế nặng nuôi thằng-ngồi-chơi?
Chức chia, rượu thịt hưởng đời
Tội dân tôi quá! Than trời hoài thôi!
 
Người nuôi Ngợm, Ngợm càng hôi:
Đòi thêm Trợ Lý rỉa mồi giùm cho
Bảy “người” Phó*, xúm chia… no
Hỏi sao dân đói, lết bò kiếm ăn!

Ý Nga      *9.9.2016
      
*Theo HUY PHƯƠNG (Ý Nga bỏ ngoặc kép đại danh từ “ông”):
-Trung Ương Đảng có 180 đảng viên là Ủy viên Bộ Chính Trị nắm quyền lãnh đạo + 20 Ủy Viên dự khuyết.
-Thủ Tướng có 3 Trợ Lý Thủ Tướng
-15 Phó Thủ Tướng: mỗi người có vài ba Trợ Lý Phó Thủ Tướng
-VC có 18 Bộ, 135 Thứ Trưởng. Mỗi Bộ có trung bình 7.5 “ông” Thứ
-Văn Phòng Chính Phủ có Chủ Nhiệm và 7 Phó Chủ Nhiệm
-Quốc Hội có 4 Phó Chủ Tịch rồi mà còn đòi tăng lên 5
-12 Đại Tướng (2 “ông” thăng cấp tùy tiện là Võ Nguyên Giáp + Nguyễn Chí Thanh )
-Tướng: lên gần 500 (2014 Quốc Hội cho phép có tối đa 415 cấp tướng)ĐẢNG HAY BĂNG ĐẢNG?*
*
Đọc “ĐẢNG VÀ GHẾ” của HUY PHƯƠNG
*
Cộng này ồ ạt ứng, cung
Cộng kia lặng lẽ, ung dung pháo đài.
 
Đảng thao túng, biết tin ai?
Đảng, Đoàn… băng đảng, giặc mai làm gì?
Ăn trên, ngồi trốc”*, lo chi
Càng thêm đất rộng, nhất nhì đã quen
Nhà bên không Cửa, chẳng Then
Những tên nội gián toàn hèn! Yên tâm!
 
Việt Nam: tướng, tá Hán cầm
Quay quay như dế. Chớ lầm mà tin
Trầy vi, bô lão giữ gìn
Thanh niên tróc vẫy mấy nghìn chết oan?
Trông chi nữa, đảng với đoàn
Đảng thành… băng đảng: chỉ toàn Việt gian!
 
Nếu không chọn thế gian nan
Vùng lên cứu Nước, đập tan nội thù
Dân ta rồi sẽ thiên thu
Sống đời nô lệ ngục tù mãi thôi.

Ý Nga      *9.9.2016
           
*“Đảng csVN = băng đảng”: ý của Huy Phương
*“Ăn trên, ngồi trốc”: thành ngữ
 
HỔ, MÈO HỢP BẦY?

Bi quan, dân chúng kêu gào
Lạc quan tếu, đảng rêu rao ngọt ngào
“Mèo nao sẽ cắn Mỉu nào?”
Trong nanh vuốt Hổ: Hồ, Mao hợp bầy?

Ý Nga      *9.9.2016
            
*Đối với Tàu cộng thì vc là 1 con mèo nhỏ trước con hổ lớn
Một khi con cháu Hồ (vc) và con cháu Mao (Tàu Cộng) mà hợp lại thì vc sẽ bị nuốt trửng ngay


CÓ AI NHỚ NƯỚC LỆ TRÀO?

Cà phê, cà pháo cho vui
Đắng, thơm, béo, ngọt, hên, xui tán vào
Bàn ra cay, đắng tầm phào
Tán dương thơm phức, ngọt ngào thế gian.
 
Có ai nhớ Nước, lệ tràn?
Có ai thương xót gian nan dân mình?
Ngồi nhìn chiếc tách trắng tinh
Đắng, thơm khói tỏa anh linh bao Người
Vì dân, vì Nước cả đời
Ngọt, thơm đóng góp rạng ngời sử thiêng
Việc chung, thành tự sức riêng
Thà rằng tuẫn tiết, không nghiêng theo tà.
 
Kính dâng hương Chính Khí Ca
Cháu con đa tạ hương xa thơm lừng!

Ý Nga      *9.9.2016

       
*Đối với Tàu cộng thì vc là 1 con mèo nhỏ trước con hổ lớn
Một khi con cháu Hồ (vc) và con cháu Mao (Tàu Cộng) mà hợp lại thì vc sẽ bị nuốt trửng ngay
TRẦN ĐÌNH PHƯỚC
Kỷ Niệm Thời Thơ Ấu
Hình Ảnh HƯỚNG ĐẠO 50 Năm (1966 – 2016)