Sunday, 11 September 2016

Đêm Lê Dinh, Kỷ niệm 60 năm viết nhạc

TƯỜNG THUẬT:
Đêm Lê Dinh, Kỷ niệm 60 năm viết nhạc
Đoàn Tấn Khang tường thuật

Image result for Nhạc Sĩ Lê Dinh

Link DIRECT:

Lê Duy
Ph trách trang web LÊ DINH