Sunday, 11 September 2016

Mùa bầu cử mà - The best cartoons on Hillary Clinton​!

Clinton-Propped-NRD-6001

Clinton-Weight-NRD-600
 
10382831_724579017588340_3438992479200677798_n
 
Bills-Pain-600-CI
 
 
Bimbo-Care-590-LI
 
 
BBerry-Grandma-NRD-6002
 
 
WWW-Deceit-NRD-600
 
10931089_877551992288783_1899639526224635470_n
 
Clintons-Again-NRD-600
  
Sacred-600-LI
 
Two-for-One-600-LI