Wednesday, 27 February 2019

Giải Ảo Thời Sự 27-2-2019 - KTG Nguyễn Xuân Nghĩa

Phần 1: Thương chiến Mỹ-Hoa chưa dứt!

Phần 2: Doanh nghiệp Mỹ nghĩ gì về Trung Cộng?