Wednesday, 27 February 2019

Sông Bạch Đằng máu giặc vẫn còn tanh“ Đằng Giang tự cổ huyết do hồng “
Sông Bạch Đằng máu giặc vẫn còn tanh

Hùng ca Bạch Đằng Giang được cất lên để con cháu Rồng Tiên ghi nhớ khí tiết oanh liệt của Tiền Nhân; để cháu con Lạc Hồng gầy dựng lại hào khí của Cha Ông.
(Nguyễn Ngọc Già - Hùng ca Bạch Đằng Giang)

Đại Việt hai lần Đại thắng giặc tàu trên dòng sông Lịch sử Bạch Đằng

Lần thứ nhất
NGÔ VƯƠNG QUYỀN ĐẠI THẮNG GIẶC NAM HÁN
Dương công xưa có rể hiền,
Đường lâm hào hữu tên Quyền họ Ngô.
Vì thầy, quyết chí phục thù,
Nghĩa binh từ cõi Ái châu kéo vào.
Hán sai thái tử Hoằng Thao,
Đem quân ứng viện toan vào giúp công.
Bạch Đằng một trận giao phong,
Hoằng Thao lạc vía, Kiều công nộp đầu.
Quân thân đã chính cương trù,
Giang sơn rầy có vương hầu chủ trương.
Về Loa thành mới đăng quang,
Quan danh cải định, triều chương đặt bày

Lần thứ 2

HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG ĐẠI PHÁ QUÂN NGUYÊN LẦN THỨ 3
Hai lần bị thất bại, Hốt Tất Liệt xâm lược nước ta lần thứ ba để trả thù, chứng tỏ uy thế của nước lớn, gồm 30 vạn quân do Thoát Hoan chỉ huy; 600 chiến thuyền do Ô Mã Nhi hộ tống đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ , lần này lương thực đầy đủ hơn , quân đội nhiều và mạnh , nhiều tướng giỏi , chú trọng đến thủy binh.
*Trần Hưng Đạo làm Tiết chế , chỉ huy kháng chiến.
*Tháng 12/1287 nửa triệu quân xâm lược tràn vào nước ta:
+Thoát Hoan chỉ huy quân bộ đánh vào Lạng Sơn, Vạn Kiếp và xây dựng căn cứ vững chắc để đánh lâu dài với ta .
+600 chiến thuyền lớn do Ô Mã Nhi theo đường biển hộ tống đoàn thuyền lương của Trương văn Hổ và hội quân với Thoát Hoan ở Vạn Kiếp .
Chiến thắng Vân Đồn tiêu diệt đòan thuyền lương của Trương văn Hổ :
- Ô Mã Nhi vào sông Bạch Đằng và hội quân ở Vạn Kiếp, bỏ lại đoàn thuyền lương, liền bị quân Trần Khánh Dư tiêu diệt.
-Đợi mãi không thấy đoàn thuyền lương, 1-1288 Thoát Hoan tiến xuống Thăng Long.... nhưng bị động, hết lương thực, tinh thần binh lính hoang mang tuyệt vọng
*Ý nghĩa trận Vân Đồn : tạo thời cơ để nhà Trần mở cuộc phản công tiêu diệt quân Nguyên
Chiến thắngBạch Đằng lịch sử 1288:
-Vua Trần và Trần Hưng Đạo, dự đoán quân giặc sẽ rút quân qua cửa sông Bạch Đằng.
- Đầu tháng 4 /1288 Ô Mã Nhi có kỵ binh rút về nước theo hướng sông Bạch Đằng.
- Khi nước triều lên ta cho thuyền nhẹ ra khiêu chiến rội vờ thua chạy, dụ địch vào trận địa mai phục của ta.
- Khi nước rút, từ 2 bờ sông thuyền nhỏ của ta đổ ra đánh , bị đánh bất ngờ, giặc rút nhanh ra cửa biển, thuyền giặc đâm vào bãi cọc nhọn, bị vỡ và đắm.Hoảng sợ, địch bỏ chạy lên bờ bị quân ta tiêu diệt, Ô Mã Nhi bị bắt.
- Trận Bạch Đằng kết thúc thắng lợi. Cùng lúc này Thoát Hoan phải liều mạng rút chạy về nước.
*Ý nghĩa: tiêu diệt ý đồ xâm lược Đại Việt của quân Nguyên ,quân Nguyên từ bỏ mộng xâm lược Đại Việt.
Ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống Mông – Nguyên:
-Đập tan ý chí xâm lược của quân thù , bảo vệ độc lập , chủ quyến toàn vẹn lãnh thổ.
-Nâng cao lòng tự hào, tự cường của dân tộc, củng cố niềm tin cho nhân dân.
-Xây dựng khối đoàn kết toàn dân.
-Kế hoạch bành trướng xuống phương Nam và Đông Nam Á bị phá tan.

**********
Tổ tiên ngày xưa hùng liệt là thế!
Một nước nhỏ mà biết đoàn kết toàn dân
Nơi điện Diên Hồng bô lão cất lời hô:
Trước nục nước nên hòa hay nên chiến?
QUYẾT CHIẾN
Thế nước yếu lấy gì lo chiến chinh?
HY SINH

Với tinh thần Hội nghị Diên Hồng
Giống nòi Lạc Việt đã chận đứng bước xâm lăng của quân Nguyên Mông vào Đại Việt và phá tan “ Kế hoạch bành trướng xuống phương Nam và Đông Nam Á. “
Ngày nay, hán ngụy việt cọng chỉ biết mỗi mỗi tuân theo lịnh tàu.
Hèn nhục đến mức mời quốc khách Mỹ – Cao Ly họp hội nghị Thượng đỉnh tại thủ đô nhà mà vì sợ tàu chệt tập đến nỗi phải bỏ chạy, thác cớ đi thăm hữu nghị miên lèo.
Nỗi thẹn nhục để lại ngàn thu!
Nguyễn Nhơn
Hôm qua Tổng Thống Hoa Kỳ đã tới Thăng Long
26/2/2019