Thursday, 12 November 2015

Triết gia André Glucksmann Và Người Vượt Biển Việt Nam

 « Những năm tôi theo Mao nay làm cho tôi luôn luôn hổ thẹn………. Khi chấp nhận cái nhản hiệu mâu thuẩn vô –chính-phủ-thân-Mao (anarcho-maoiste) tôi đã thỏa hiệp với sự tàn sát hàng triệu người ở tận bên kia địa cầu ……. » : lời thức tỉnh và nhận tội can đảm của triết gia Pháp André Glucksmann được nhắc lại trong nhật báo lớn Le FIGARO ngày 9 và 10 tháng 9,2006.

Tôi đã ghi lời phản tỉnh này để mở đầu cho bài viết của tôi, tháng 11,2006 nhan đề : « Đâu là sự thật ? Mặt trái của tấm huân chương Trung Cọng » bằng Việt, Pháp,Anh ngữ. Bài này vừa được cập nhật ngày  05  tháng 10, 2015 vừa qua và phổ biến.

Ông Glucksmann vừa tạ thế sáng nay. Giới chính trị và giới trí thức hữu khuynh và tả khuynh Pháp và phần lớn Tây phương đang nhắc đến ông. Một nhà trí thức lớn, dấn thân, mà sự phản tỉnh thẳng thừng trong đầu thập niên  bảy mươi, tố cáo cộng sản NgaSô-Trung Cọng, gây một thiệt hại lớn cho thanh thế của cộng sản quốc tế . Cùng một khoảng thời gian, triết gia tả khuynh của trường phái hiện sinh Jean-Paul Sartre cũng phản tình. Điều đáng ghi nhận và nói đến là cả hai nhân vật thượng thặng của giới trí thức tả khuynh Pháp đều hăng hái kêu gọi nước Pháp tiếp nhận và cứu giúp người Việt Nam đang vượt biển đi tìm tự do sau khi Cọng quân Bắc Việt thôn tính Việt Nam Cộng Hòa ở Miền Nam.

Hành động của hai vị này cũng là một đòn nặng đánh vào đầu bọn phản chiến trước 1975 ở nhiều quốc gia. Đến bây giờ, bốn mươi năm sau, chúng vẫn còn mù quáng và ngoan cố bóp méo sự thật của lịch sử bằng cách trắng trợn binh vực những kẻ gây chiến : cộng sản Việt và cộng sản quôc tế  đồng thời đặt điều gian dối bôi nhọ cuộc chiến đấu tự vệ anh dũng của quân dân Việt Nam Cộng Hòa để bảo vệ tự do và tổ quốc của mình.

Với những người Việt trí thức  ở hải ngoại đã trót theo cộng sản hoặc theo khuynh hướng tả mà thiếu thiện cảm với Việt Nam Cộng Hòa, tôi rất mong họ đừng chần chờ nữa mà hảy can đảm và dứt khoát như Jean-Paul Sartre, như André Glucksmann đứng thẳng lên nói lời công đạo, nhìn nhận sự sai lầm của mình và đứng chung với đồng bào trong cuộc tranh đấu giành lại quyền tự quyết của dân tộc.

Triết gia Trần Đức Thảo, cùng thời với Sartre và rất xuất sắc ngay trong hàng ngủ trí thức Pháp lúc bấy giờ, cũng đã bày tỏ lòng ân hận nghe theo lời đường mật của cộng sản nhưng than ôi đã muộn màng và đã phí bỏ cả một cuộc đời với 40 năm(1952-1992) sống và bị chèn ép, uất ức trong chế độ toàn trị khắc nghiệt của cộng sản.

Trí thức Việt Nam phải trả lại cho đồ tể Mao Trạch Đông lời hổn xược của y, xem «  bọn trí thức là những cục phân » bởi y xuất thân là một tên thiếu học đầy mặc cảm và chỉ biết những tên trí thức vô liêm sĩ nuốt nhục, cam tâm làm nô lệ cho y.

Trí thức Việt Nam ở trong và ngoài nước sẽ xứng danh là kẽ sĩ của thời đại khi đứng lên cùng đồng bào dựng cờ khởi nghĩa để xây dựng một vận hội mới thanh bình, tự do và hạnh phúc cho quê hương.

Paris, ngày 9 tháng 11, 2015
LS Lê Trọng Quát