Saturday, 2 January 2016

NĂM 2016 NĂM THOÁT CỘNG ĐUỔI TẦU

Cộng Hòa Thời Báo xin chúc bạn đọc xa gần một năm mới nhiều sức khỏe, thành đạt và bình an. Đầu năm xin gởi đến các bạn bài nhận định.

Đảng Cộng sản luôn bưng bít thông tin thế mà phải xác nhận đang trên đà vỡ nợ và sụp đổ.

Nhiều khu vực công quyền hết khả năng trả lương cho cán bộ công nhân viên. Việc vay mượn quốc tế ngày càng khó khăn, trong khi nợ phải trả và tiền lời phải trả ngày một nặng hơn.

Thiếu tiền chi trả cho guồng máy cầm quyền là dấu hiệu khá rõ cho sự sụp đổ của cộng sản. Đứng trước cái chết đảng Cộng sản phân làm hai cánh đối nghịch nhau.

Một cánh tin rằng không thay đổi thì chết. Muốn sống phải thay đổi, phải dựa vào dân, theo Mỹ và thực hiện cải cách.

Cánh ngược lại tin rằng nếu thay đổi thì chết. Cần tiếp tục theo con đường cộng sản và gắn bó với Tầu.

Tình hình thu xếp nhân sự Bộ Chính Trị vẫn chưa ngã ngủ. Vừa xong Hội Nghị 13 Nguyễn Sinh Hùng đã phải vội vã sang Tầu báo cáo, xin chỉ thị và xin cầu viện.

Tình hình cho thấy không cánh nào đủ mạnh để có thể thực sự cầm quyền đưa ra một đường lối chung, hai cánh sẽ tiếp tục đấu đá cho đến lúc cả hai cùng chết theo đảng Cộng sản.

Người dân thì đã quá chán ghét cộng sản, đã bớt sợ và sẵn sàng đương đầu với bạo quyền.

Đáng chú ý một thế hệ trẻ tìm đến điều hay lẽ đẹp của miền Nam trước 1975, một miền đất đã có tự do, dân chủ và nhân quyền.

Điều hay lẽ đẹp của Việt Nam Cộng Hòa xây dựng cho họ một niềm tin vào nền Đệ Tam cộng hòa. Có niềm tin các bạn trẻ sẽ đứng lên cho tương lai đất nước, tương lai của chính mình.

Về tình hình thế giới Trung cộng lộ rõ tham vọng bành trướng, Mỹ Úc Nhật Ấn và nhiều quốc gia khác đang hình thành một khối sẵn sàng chiến đấu và giải phóng Trung Hoa. Tình hình nội bộ Trung cộng cũng rối beng đầy nguy cơ sụp đổ.

Bất cứ việc gì cũng có thể xảy ra và xảy ra bất cứ lúc nào: chiến tranh, đảo chánh, tức nước vỡ bờ dân nổi dậy.

Hết cộng sản sẽ chuyển sang cộng hòa, càng nhiều người đặt niềm tin vào nền Đệ Tam Cộng Hòa thì càng nhiều người dấn thân đứng lên giành lại chính quyền.

Đồng hành với Phong Trào Cộng Hòa là cùng nhau vùng dậy thoát cộng đuổi Tầu.

2016 rõ ràng là năm chuyển đổi từ cộng sản sang cộng hòa. Chỉ có thể chế cộng hòa mới mang lại tự do, dân chủ, cơm no, áo ấm và vẹn toàn lãnh thổ ông cha để lại.

CỘNG HÒA THỜI BÁO