Saturday, 2 January 2016

Ý NGA KHAI BÚT


MỪNG TÂN NIÊN

CHÚC  khổ nhục muôn dân thành hạnh phúc
MỪNG vang lừng trống hùng dũng Triệu Trưng
NĂM    tối tăm, u ám sẽ sáng bừng
MỚI:    thuận lợi cờ vàng bay phất phới!  
     
Ý Nga, 1-1-2016


BƯỚC MAU, KHÔNG QUÊN NGƯỜI PHÍA SAU

Bàn chân không thể đi nhiều
Nếu không giày dép cản điều đớn đau
Nước, gai, đá, sỏi… cắt, bào
Lấy chi bảo vệ được nào đôi chân?
 
Ở đời, sống được yên thân
Phải nên chia sẻ, tri ân bao người!
Tấm thân yên ấm vui cười
Chớ quên công khó góp tươi thắm vào!
 
Dép êm, giày kín, bước mau
Thương người chậm chạp phía sau, chân trần.

Ý Nga, 1.1.2016


CÓ THU THÌ PHẢI CÓ CHI

Bàn tay không thể nắm hoài
Cũng không thể mở suốt ngày mà xin*
Dù cho keo kiệt giữ gìn
Đến khi nhắm mắt đồng tiền cũng đi.
 
Xin, xin, xin! Giữ được chi?
Nếu không bố thí, làm gì, giúp ai?

Ý Nga, 1.1.2016
               
*2 câu đầu: ý của thiền sư MOKUSEN (MOXIAN)


Ý NGA KÍNH CHUYỂN VÀ CÁM ƠN
MỘT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH VỀ 
NGƯỜI NHẠC SĨ VIẾT CHO QUÊ HƯƠNG VÀ ĐỒNG BÀO: 
DO DƯƠNG THƯỢNG TRÚC THỰC HIỆN
Gửi: ‎01/‎01/‎2016 10:11 CH
Chủ đề: 
Ca nhạc sĩ Nguyễn văn Thành & Mũ Nâu 11

MỖI NGƯỜI CHỈ MỘT ĐÔI CHÂN

Sắm giày tốt, đẹp đi xa
Nào đâu đẹp, tốt đường ra khỏi nhà
*
Vô chùa còn thiếu vị tha
Nhân duyên tốt, xấu, thiện, tà, ác tâm
Tùy lòng am hiểu pháp âm*
Phải đâu chỉ thoảng hương trầm ngộ ngay!


Tỳ kheo khất thực ngày ngày
Thánh tăng cũng phải thọ trai, tham thiền
Đi thôi, chớ chạy liên miên
Dép giày thì lắm! Chân hiền? Một đôi!
 
Nhân từ gánh vác, vun bồi
Tùy duyên khởi nghiệp, tùy thời độ sinh

Ý Nga, 1.1.2016
           
*PHÁP ÂM: xin hiểu theo nghĩa âm thanh giảng dạy đạo pháp


LÓT ĐƯNG

Hài nhung khoe đẹp đường đời
Đường nhung không sẵn lời mời chân êm*
Muốn chân đi được êm đềm
Hãy đem nhân ái rắc thêm cho người!

Ý Nga, 1.1.2016
           
*Lời dạy của ĐẠI TRÍ ĐỘ LUẬN


Ý NGA 
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 
QUÝ ĐỘC GIẢ NHÉ