Saturday, 6 February 2016

CHÚC XUÂN BÍNH THÂN 2016 - Lê Minh Thịnh

Xin kính gửi bài thơ chúc Xuân đến quý niên trưởng, quý anh chị và quý em.

CHÚC XUÂN BÍNH THÂN 2016

Xưa tổ tiên đuổi Hán xây nước Việt
Nay con cháu quét Sản dọn nhà Nam
Mừng Tết đến, chúc muôn nhà khang an
Đón Xuân về, mong đất Mẹ phồn vinh.

Xuân Bính Thân 2016
Lê Minh Thịnh