Saturday, 6 February 2016

Thông điệp Xuân Bính Thân của Viện Hoá Đạo & Năm Thừa trong Phật giáo

Dai Phat giao Viet Nam
Xin qúy thính giả vui lòng chú ý Đài Phật giáo Việt Nam thay đổi giờ và làn sóng phát về Việt Nam. Xin quý vị tìm nghe tại làn sóng ngắn 31 thước, 9930 Ki lô Hertz từ 19 giờ đến 19 giờ 30 mỗi tối thứ Sáu. Kính mong quý thính giả hoan hỉ viết thư về Đài cho biết tình hình bắt đài có trở ngại, hay khó khăn gì không, để Đài kíp hoàn thiện.

ĐÀI PHẬT GIÁO VIỆT NAMThông điệp Xuân Bính Thân 2016 của Viện Hoá Đạo GHPGVNTN
và Năm Thừa trong Phật giáo

Chương trình thứ Sáu 5.2.2016 tuần này xin mời nghe Thông điệp Xuân Bính Thân 2016 của HT Thích Thanh Quang, Viện trưởng Viện Hoá Đạo GHPGVNTN, và Quyết định của HT Thích Huyền Việt về việc bổ sung và bãi nhiệm nhân sự Gia Đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ & Mục “Câu Chuyện Cuối Tuần” ký giả Triều Thanh phỏng vấn Cư sĩ Võ Văn Ái về Năm Thừa trong Phật giáo, xin bấm vào dưới đây để nghe, trường hợp không có cơ hội nghe trực tiếp trên Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh về trong nước vào lúc 19 giờ (giờ Việt Nam) trên làn sóng sóng ngắn 31 mét 9930 kilô Hertz :

Bấm vào đây để thu thanh chương trình này :(Go To) 
http://tinyurl.com/z92s2j7
hay (Go To) https://youtu.be/gH_dVy9QZ9k
hay (Save Target As) http://www.queme.net/radio/2016-02-05.mp3

Nếu có vấn đề, kính xin thông báo Đài Phật giáo Việt Nam để chúng tôi chỉ dẫn bổ túc. Đài Phật giáo Việt Nam mong được chư Tôn đức, đồng bào Phật tử và đồng bào các giới đón nghe và góp ý để công cuộc truyền thông ngày một thăng.

Để theo dõi các chương trình trong quá khứ, xin mời quý thính giả vào nghe qua địa chỉ :

Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của những Phật tử phải sống xa quê vì nhiều lý do, nhưng trái tim chưa ngừng đập với tiếng đập quê hương làm xanh rừng biếc sóng tự bao đời. Một tiếng nói vọng từ nghìn xưa ưu ái, và hôm nay, vang động những ưu tư an lạc, nhân quyền và tự do tôn giáo. Cầu mong đến tai quý thính giả trong và ngoài nước, làm nhịp cầu dân tộc, để cùng nhau trao đổi cho tương lai đất nước thanh bình và phát triển trong tình nghĩa đồng bào bị thiếu vắng 60 năm qua - do chinh chiến và tranh chấp ý thức hệ gây ra. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong, ngoài nước. Thư từ xin gửi về :

Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tếBP. 60063
94472 Boissy Saint Léger cedex – France
Địa chỉ E-mail : 
daiphatgiao@daiphatgiao.org

Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên Trang nhà Quê Mẹ và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế : http://www.queme.net &http://pttpgqt.org


THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 4-2-2016
Quyết định của Hoà thượng Thích Huyền Việt bổ sung nhân sự và bãi nhiệm một số người trong Ban Hướng dẫn Trung ương và Đoàn Cựu Huynh tưởng và Đoàn sinh Gia Đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ — Phật tử Hải ngoại gửi lời Chúc Tết Giáo hội trong nước


PARIS, ngày 4.2.2016 (PTTPGQT) - Hoà thượng Thích Huyền Việt, Tổng Uỷ viên Thanh Niên kiêm Vụ trưởng Gia Đình Phật tử Vụ Gia Đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, Văn phòng II Viện Đạo, vừa gửi tới Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến bản Quyết định số 2016-01/GĐPTV/VT, mà Hoà thượng ký ngày 26-1-2016 về việc bổ sung nhân sự và bãi nhiệm 6 thành viên trong Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Nhân thể, qua Thông cáo Báo chí hôm nay chúng tôi cho đăng những lời Chúc Tết chư Tôn Đức Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trong nước, đã gửi tới Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế nhờ chuyển về Việt Nam. Hôm nay là lời chúc Tết của Ban Hộ trì Pháp Tạng Huyền Quang tại thành phố Dallas, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ.

Trước hết là toàn văn Quyết định của Hoà thượng Thích Huyền Việt :


BI-TRÍ-DŨNG
VĂN PHÒNG II VIỆN HÓA ĐẠOGIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI HOA KỲ
TỔNG VỤ THANH NIÊN
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VỤ
6709 Howell Sugarland Road, Houston TX 77083 * TEL 832 714-0800
EMAIL : tongvuthanhnien13usa@gmail.com

Quyết Định Số : 2016-01/GĐPTV/VT về việc bãi nhiệm vai trò
Phó Trưởng Ban Truyền Thống Xã Hội Ban Hướng Dẫn Trung ương
và Các Nhân sự thuộc Liên Đoàn Cựu Huynh Trưởng
Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ

------------------------------------

Vụ Trưởng Gia Đình Phật Tử Vụ
Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ


- Căn cứ Nội Quy GĐPTVN ban hành ngày 30.6.1967, tu chỉnh bởi Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Toàn Quốc năm 1973, đã được Viện Hóa Đạo GHPGVNTN duyệt y.

- Căn cứ Nội Quy Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ ban hành ngày 10.4.2004 đã được Văn Phòng II Viện Hóa Đạo duyệt y.

- Căn cứ Nội Quy Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, tu chỉnh bởi Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Toàn Quốc Hoa Kỳ năm 2011, đã được Văn Phòng II Viện Hóa Đạo duyệt y ;

- Nghiêm chỉnh thi hành Quyết Định của Viện Tăng Thống, Quyết Định Số : 21/VTT/QĐ/TT về việc vô hiệu hóa vĩnh viễn tư cách thành viên GHPGVNTN, ký ngày 2.10.2015 ;

- Chiếu biên bản phiên họp BHD/TƯ/GĐPTVN/HK, ngày 22.01.2016 ;

- Chiếu nhu cầu Phật sự.


QUYẾT ĐỊNH


Điều 1 : Nay bãi nhiệm vai trò Phó Trưởng Ban Truyền Thống Xã Hội Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ :

a.       Huynh Trưởng Nguyên Hòa Trần Đình Minh

Điều 2 : Bãi nhiệm chức-vụ các nhân sự có tên sau thuộc Liên Đoàn Cựu Huynh Trưởng và Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ :

a. Huynh Trưởng Tâm Bửu Mai Xuân Châu Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn CHT/ĐS/GĐPT/VN tại Hoa-Kỳ, kiêm Đoàn Trưởng Đoàn CHT/ĐS Sacramento và Stockton

b. Huynh-Trưởng Tâm-Đăng Nguyễn Đức-Truyền Liên-Đoàn Phó Ngoại-Vụ Liên-Đoàn CHT/ĐS/GĐPT/VN tại Hoa-Kỳ

c. Huynh Trưởng Nguyên Nhẫn Lê Quang Tổng Thư Ký Liên Đoàn CHT/ĐS/GĐPT/VN tại Hoa-Kỳ kiêm Thư ký Đoàn CHT/ĐS/GĐPT Từ Bi tại Arlington

d. Huynh Trưởng Nguyên Lương Dương Phước Quyến Tổng Thủ Quỹ Liên Đoàn CHT/ĐS/GĐPT/VN tại Hoa-Kỳ kiêm Đoàn Trưởng Đoàn CHT/ĐS/GĐPT Huyền Quang tại San Jose

e. Huynh Trưởng Nguyên Nhân Cao Văn Hiền Đoàn Trưởng Đoàn CHT/ĐS/GĐPT Từ Bi

Điều 3 : Các đương sự có tên trên không còn là thành viên của đơn vị Gia Đình Phật Tử hay các Đoàn Cựu Huynh Trưởng trực thuộc Văn Phòng II Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt-Nam Thống-Nhất Hải Ngoại tại Hoa-Kỳ.

Điều 4 : Công cử Huynh-Trưởng Nguyên-Thưởng Trương Như Thiết, Liên Đoàn Phó Nội-Vụ Liên Đoàn CHT/ĐS/GĐPT/VN tại Hoa-Kỳ xử lý thường vụ Liên Đoàn, có nhiệm vụ điều hành, ổn định Tổ Chức Liên-Đoàn CHT/ĐS/GĐPT tại Hoa-Kỳ.

Điều 5 : Những Huynh Trưởng còn lại trong Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT và các Đoàn Cựu Huynh Trưởng Huyền Quang San Jose, Sacramento và Stockton , Đoàn Cựu Huynh Trưởng Từ Bi Dallas và hết thảy các Đoàn thuộc Liên Đoàn CHT/ĐS/GĐPT tại Hoa Kỳ trung thành với Giáo Hội Phật-Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ,Văn Phòng II Viện Hóa Đạo hãy vựt dậy tinh thần Bi Trí Dũng, kiện toàn lại Tổ Chức, công cử nhân sự thay thế những chức vụ đã bãi nhiệm, hầu vượt mọi trở lực nhằm góp phần phụng sự Chánh Pháp, bảo vệ Giáo Hội bằng khả năng sẵn có ; luôn sống đúng với những điều quy định trong Bản Nội Lệ của Liên Đoàn ; tuân thủ Nội Quy và Quy Chế Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Điều 6 : Ban Hướng Dẫn Trung Ương và Liên Đoàn Cựu Huynh Trưởng chiếu nhiệm vụ thi hành quyết định nầy.

Phật Lịch 2559
Houston Texas, ngày 26 tháng 1 năm 2016
Vụ Trưởng Gia Đình Phật Tử Vụ
Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ
Tỳ kheo Thích Huyền Việt


Bản sao kính trình :
- HT Tổng Vụ Trưởng TVTN/GHPGVNTNHN-HK “để kính thẩm tường”
Nơi nhận :
- Các Đơn vị, và HTr đương sự “để tri hành”


Ban Hộ Trì Pháp Tạng Huyền Quang Chúc Tết Bính Thân 2016

 
Thu chuc Tet Binh Than 2016