Wednesday, 27 July 2016

Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương Bình Việt Nam Cộng Hòa Kỳ 10

ĐNH Cám Ơn Anh Người Thương Binh VNCH 10-1 ĐNH Cám Ơn Anh Người Thương Binh VNCH 10-2
Thưa quý anh,

Để tỏ lòng biết ơn các liệt sĩ đã hy sinh xương máu hoặc một phần thân thể để bảo vệ tự do cho VNCH, Hội AHCHS Bưởi-CVA Nam California kêu gọi các đồng môn Bưởi/CVA tích cực ủng hộ Đại Nhạc Hội Cảm Ơn Anh, Người Thương Phế Binh VNCH, được tổ chức:

            Ngày giờ:  Chủ Nhật, July 31, 2016, 12:00 pm
            Địa điểm:  Sân trường Trung Học Los Amigos
                              16566 Newhope Street
                              Fountain Valley, CA 92708

Vì không có địa chỉ email của mọi người, xin quý anh giúp phổ biến rộng rãi để nhiều đồng môn Bưởi/CVA được thông báo.

Cũng xin đề nghị với quý anh, chúng ta nên mặc  áo polo trắng có logo Bưởi-Chu Văn An, nếu có. Anh Bùi Đức Uyên hiện còn một số ít áo này, các anh có thể liên lạc với anh Uyên (ubui1964@yahoo.com) để mua.

Nói riêng với Ban Đại Diện, chúng ta có thể đi chung một xe.  Xin cho biết để tôi giàn xếp.

Rất mong được quý anh hưởng ứng nồng nhiệt.

Nguyễn Địch Hà, Hội Trưởng
Hội AHCHS Bưởi-CVA Nam California