Wednesday, 27 July 2016

Một tổ chức chính trị tại Sài Gòn công khai thách thức đảng cộng sản


THÔNG BÁO

Kính thưa Toàn thể đồng bào trong và ngoài nước. 

Đã 41 năm trôi qua các đảng phái chính trị, tổ chức XHDS trong và ngoài nước. Chúng ta vẫn chưa tìm được sự đồng thuận, một tiếng nói chung, để tạo nên sức mạnh mới làm đối trọng với nhà cầm quyền CSVN. Để buộc ĐCSVN phải trao trả lại quyền dân tộc tự quyết cho toàn dân, để người dân có toàn quyền chọn lựa một thể chế chính trị mà mình muốn, bằng chính thật sự lá phiếu của mình, trong một thể chế tam quyền phân lập. 

Xét rằng: Cho đến thời thời điểm hiện nay, dưới sự lãnh đạo độc tôn của đảng CSVN, đã và đang đưa cả dân tộc Việt Nam đến bên bờ vực thẳm, với một thảm trạng vô cùng bi đát như hiện nay. Từ Kinh tế, Văn hóa, Xã hội, Y tế, Giáo dục và sự toàn vẹn lãnh thổ xem như là bất lực hoàn toàn trước trung quốc. 

- Chúng tôi thiết nghĩ đây là thời điểm vô cùng thích hợp để kêu gọi hình thành một Liên minh Dân tộc Việt nam Tự quyết. Để toàn dân cùng nhau thống nhất một hành động duy nhất là: Đòi nhà cầm quyền CSVN phải trao trả toàn bộ quyền lực về tay nhân dân. Mọi việc hệ trọng của quốc gia dân tộc, đều phải được trưng cầu dân ý, 

Chính vì vậy hôm nay ngày:15-07-2016 chúng tôi xin được phép trịnh trọng ra tuyên bố thành lập Liên minh Dân tộc Việt nam Tự quyết, rất mong nhận được sự đồng thuận của các nhân sĩ trí thức, đảng phái chính trị, tổ chức XHDS và đồng bào trong và ngoài nước, 


Sài Gòn ngày: 15-07-2016
Chủ tịch lâm thời Liên minh Dân tộc Việt nam Tự quyết. 
Ông: Lưu Văn Vịnh 


Phone.0941677416.
   ________________________________________