Thursday, 6 April 2017

Họa thơ "Vô Lương" của tác giả Ngô Minh Hằng

Image result for vc pha nha th¡ ta#i viê#t nam
 
 
VÔ LƯƠNG !!!
Tháng Tư 2017, gởi những kẻ mở hội hè đình đám,

đú đởn tiệc tùng trong thời gian tưởng niệm đau thương quốc hận.


Tháng Tư là tháng của đau thương
Sao nỡ quên đi những đoạn trường ?
Đã chẳng xót xa hờn tổ quốc
Lại còn chối bỏ hận quê hương ! *
Than ơi, trở mặt đà bao kẻ ...
Khốn nạn, vong thân rặt một phường !
Hát xướng, hội hè khi Việt tộc
Trước bờ diệt chủng có vô lương ?!

Ngô Minh Hằng


* LM Giuse Vũ Thành, chánh xứ Giáo xứ Các Thánh Tử Vì Đạo tại Houston TX khẳng định: " Đối với chúng tôi, ngày 30 tháng 4 không phải là ngày quốc hận hay quốc tang ...."Lời Tráng Sĩ

Tháng Tư năm ấy quá bi thương
Súng đạn đang sôi tại chiến trường
Sao khóa tay người trong khói lửa
Đành tan vỡ mộng giữa hoa hương
Bốn vùng uất hận tràn sông núi
Ba cõi tan hoang ngập phố phường
Ta muốn thét vang lời tráng sĩ
Muôn đời xóa sạch mọi thê lương

Nguyễn Thị Bé Bảy

Đâu Trí Thức?
Vì đâu trốc gốc dạt muôn phương
Hiểm họa và bao nỗi đoạn trường
Có nhớ niềm đau lìa đất nước?
Không quên nỗi hận biệt quê hương?
Chưa lành vết  sẹo trên thân thể
Vẫn ám cơn mơ giữa đại dương 
Trách nhiệm làm dân, đâu trí thức?
Kiên trì tranh đấu, chẳng vô lương!
Nguyễn P. Thúy
Tháng Tư Đen 2017