Thursday, 6 April 2017

Tiếng hát người lính cũ ở Sài Gòn

Đường xưa cờ đỏ bay trong nắng
Lối cũ còn in dấu máu vương
Thù trả chưa xong đầu nhuốm bạc...
Nghe tiếng nhạc xưa... luống doạn trường!

Tiếng người lính cũ nghe lồng lộng
Tiếng đàn gợi nhớ chiến trường xưa
Gát súng ngân nga đời lính trận
Chợt tháng Tư Đen thật bất ngờ!

Tháng Tư bẻ súng lần ra biển
Có kẻ âm thần vô rừng sâu
Ra đi là chết đời cung tiển
Kẻ ở biên khu... một khối sầu!

Hơn bốn mươn năm nghe tiếng hát
Áo người lính trận vẫn còn mang
Gõ nhịp, đờn vang, lời chinh chiến
Nuốt hận ... đời trai buổi tan hàng!

Hải Triều 

Bài thơ viết cho Tháng Tư Đen nhân xem 3 người lính cũ VNCH đàn, hát bản nhạc xưa ở Sài Gòn (FB June 10, 2016 at 1:25pm)