Thursday, 6 April 2017

Thơ Trạng Quỳnh - Đặng Chí Hùng

Hồi đó, ở chiến khu Pắc Bó, có một anh cận vệ của Hồ Chí Minh rất rành về họ Hồ. Anh này lại mê truyện Trạng Quỳnh nên rất hay nói chuyện dí dỏm. Anh này có tật mê gái nên rất thèm Nông Thị Trưng, Nông Thị Ngác, Đỗ Như Lạc vv… là những người tình của họ Hồ. Tiếc một cái, của ngon lại chỉ dành cho “Bác” nên anh lính này đâm ra thù hận họ Hồ. Anh này liền nghĩ cách chơi khăm.
Cho đến một hôm, họ Hồ họp bộ chính trị, mặc dù chiến dịch tấn công quân Pháp bị thất bai, quân của Hồ chết rất nhiều. Tuy nhiên, để lòe bịp đồng bọn và cố vấn Tàu cộng ngồi ở buổi họp, họ Hồ nổ rằng “Quân Pháp” vừa thua to, và bị quân cách mạng nửa đêm bất thần phá đồn bốt đánh tốc vào...
Phụ họa với họ Hồ, bọn nịnh thần như Giáp, Duẩn, Chinh, Đồng đua nhau chúc tụng. Anh lính chợt nhớ đến chuyện Trạng Quỳnh và nhớ đến cơ hội trả đũa họ Hồ đã đến. Anh lính liền giơ tay xin tặng một bài vè để ca tụng thành tích của “Quân ta”. Họ Hồ thấy thế liền hứng chí gật đầu. Anh lính nọ liền cất giọng hùng hồn:
“Nửa đêm giờ tí trống canh ba
Thoắt tiến lên thành phá lũy ra
Một tướng thẳng vào trong cửa hiểm
Hai quân đứng núp chực bên hà
Quân ta đổ lộn cùng quân nó
Nước nó giao hoà với nước ta
Đánh đoạn rút về lau khí giới
Tìm nơi vũ khố để can qua.”
Nghe xong, họ Hồ cùng Chinh, Duẩn, Đồng, Giáp liền hỏi:
- Hay quá ! anh cũng biết làm thơ à ? Phải cho anh một chức trong bộ văn hóa.
Anh lính lúc này cúi đầu, khẽ cười nhạt rồi trả lời:
- Dạ thưa các đồng chí ! Bài thơ này là của Trạng Quỳnh tặng chúa Trịnh, tôi chỉ đọc lại để chúc mừng Bác Hồ thôi ạ !
Nghe đến đây, Hồ rủa thầm:
- Đỗ Mười mày, đỗ mười mày…chơi tao à , chơi tao à !!!
Đặng Chí Hùng
06/04/2017