Thursday, 6 April 2017

TRANG HÌNH ẢNH VÀ YOUTUBES – APRIL 6, 2017

Hôm March 25, 2017, CĐVN vùng Đại Đô Thị Toronto đã tổ chức Lễ Tưởng Niêm Hai Bà Trưng ban ngày. Tối hôm đó, mặc dù thời tiết rất lạnh, khoảng 300 người đã đi biếu tình để chống Ca Sĩ CSVN Đàm Vĩnh Hưng và Văn Hóa Vận CSVN.

 
Tôi đã gom được nhiều hình ảnh và Youtubes của nhiều người chụp hình và quay videos.
 

Xin mời QV vào coi cho biết:

 

 
(LỄ TƯỚNG NIỆM HAI BÀ TRƯNG TẠI ĐẠI ĐÔ THỊ TORONTO – HỘI PHỤ NỮ VÀ CĐNV QUỐC GIA TỔ CHỨC – MARCH 25, 2017)

 

(BIẾU TÌNH CHỐNG ĐÀM VĨNH HƯNG VÀ VĂN HÓA VẬN CSVN TẠI ĐẠI ĐÔ THỊ TORONTO, CANADA – MARCH 25, 2017)