Thursday, 1 February 2018

Cảm tạ nhóm vận động Phong Trào Kiểm soát Cá từ Á Châu

XIN KÍNH CHUYỂN THEO LỜI YÊU CẦU


Kính thưa quý vị ,
 
Sự quan tâm đến môi trường bị tàn phá tại Việt nam , và an toàn thực phẩm tại Canada là việc chung của chúng ta.

Mỗi người  có  thể đóng góp vào việc làm đầy ý nghĩa này  bằng cách :

a) Khuyến khích giới truyền thông tiếp tục nói tới đề tài an toàn thực phẩm , qua những phê bình của mình cho các nhà báo.

b) Ký tên vào thỉnh nguyện thư e-1385 yêu cầu chính phủ  Canada kiểm soát kỹ hải sản từ Á Châu .

Cho tới nay đã gom được trên 800 chữ ký , một thành quả rất khích lệ,  nhờ vào sự yểm trợ nhiệt tình của quý vị .
 
Chúng tôi xin chân thành cảm tạ nhóm vận động Phong Trào Kiểm soát cá từ Á Châu đã đóng góp thời giờ và công sức quý báu vào việc làm chung đầy ý nghĩa này.
 
Đặc biệt là anh Hà Tuấn Chương đã soạn thảo bức thư vận động của Phong Trào .Và những người trong cơ quan truyền thông (mà chúng tôi được biết) đã phổ biến rộng rãi bức thư nói trên, là các ông NTS , Bernard Lâm, Doan Bui Minh Luân, Nguyễn Đức Giang .
 
Mỗi cá nhân thì nhỏ nhoi, nhưng mà nếu chúng ta họp sức lại , thì sẽ gây được sức mạnh rất lớn !
 
Với tất cả sự trân trọng ,
 
Dương Đình Huy .

Xin mời click vào đường link để ký Thỉnh Nguyện Thư https://petitions.ourcommons.ca/en/Petition/Details?Petition=e-1385